Vydání řidičského průkazu - udělení nového řidičského oprávnění

Žádost se předem nevyplňuje. Vytiskne ji pracovník na přepážce přímo z aplikace Centrálního registru řidičů a žadatel ji následně podepíše.

 

Žadatel předloží:

  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas (u žadatele, který nemá trvalý pobyt na území ČR, doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR)
  • žádost o přijetí k výuce a výcviku se záznamem o výsledku zkoušky z odborné způsobilosti (záznam nesmí být starší než 6 měsíců)
  • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný registrujícím praktickým lékařem

 

Udělení řidičského oprávnění nezletilé osobě lze jen s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce, který bude učiněn přímo na přepážce při podání žádosti o řidičský průkaz.

Řidičský průkaz bude žadateli vydán ve lhůtě do 20 dnů. Pokud se nejedná o první řidičský průkaz, je možné požádat o zrychlené vyřízení (do 5 kalendářních dnů).

Podle zákona o silničním provozu je žadatel o vydání řidičského průkazu povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

 

Správní poplatky:

  • 200 Kč (poplatek bude vybrán v hotovosti, případně je možné ho uhradit platební kartou)
  • 700 Kč v případě zrychlené žádosti (u prvních řidičských průkazů nelze žádost zadat zrychleně)

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kde nás najdete