Vydání digitální karty podniku

Žadatel vyplní Žádost o vydání digitální karty podniku přímo na přepážce.

Žadatel předloží:

  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas (u žadatele, který nemá trvalý pobyt na území ČR, doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR)
  • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • zplnomocnění při zastupování

Digitální karta podniku bude žadateli vydána ve lhůtě do 15 dnů. Žadatel je povinen si ji převzít osobně nebo na základě ověřené plné moci.

 

Správní poplatky:

  • 700 Kč (poplatek bude vybrán v hotovosti, případně je možné ho uhradit platební kartou)

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kde nás najdete