Cestovní doklady

Jaroslava Chalupová

Bc. Jaroslava Chalupová

vedoucí odboru

tel: 327 300 120
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Martina Andrle Vojtová

Bc. Martina Andrle Vojtová, DiS.

OP, CP, evidence obyvatel

tel: 327 300 122/123
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Soňa Martínková

Soňa Martínková

OP, CP, evidence obyvatel

tel: 327 300 122/123
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Jaroslava Minaříková

Jaroslava Minaříková

OP, CP, evidence obyvatel

tel: 327 300 122/123
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Jana Suchardová

Jana Suchardová

OP, CP, evidence obyvatel

tel: 327 300 122/123
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Vydávání cestovních pasů dle zákona 329/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Podání žádosti

Občan může požádat o vydání cestovního pasu (dále jen „CP“)

v následujících lhůtách:

 • do 30 dnů od podání žádosti
 • do 5 pracovních dnů od podání žádosti
 • do 24 hodin v pracovních dnech od podání žádosti

 

Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti může občan požádat o vydání CP u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části (dále jen „ORP“), případně na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Ve zrychleném režimu, a to do 5 pracovních dnů od podání žádosti nebo do 24 hodin.

V pracovních dnech od podání žádosti může občan požádat o vydání CP u ORP a u Ministerstva vnitra ČR.

 

Doba platnosti CP

 • 5 let v případě CP pro občana mladšího 15 let
 • 10 let v případě CP pro občana, který dosáhl věku 15 let

 

 Převzetí CP

 • do 30 dnů od podání žádosti u ORP, u kterého byla žádost podána, nebo u jiného ORP, který občan uvedl v žádosti (při zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč)
 • do 5 pracovních dnů od podání žádosti u ORP, u kterého byla žádost podána, nebo u Ministerstva vnitra ČR
 • do 24 hodin v pracovních dnech pouze u Ministerstva vnitra ČR – adresa Ministerstva vnitra ČR – Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“)

   

Správní poplatky

Správní poplatky za vydání CP osobám mladším 15 let:

 • 100 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti
 • 1 000 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti
 • 2 000 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech od podání žádosti

 

Správní poplatky za vydání CP osobám starším 15 let:

 • 600 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti
 • 3 000 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti
 • 6 000 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech od podání žádosti

 

Potřebné doklady

občan starší 18 let

 • platný občanský průkaz
 • cestovní pas – pokud byl vydán a dosud neodevzdán
 • správní poplatek

občan od 15 do 18 let

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • občanský průkaz zákonného zástupce, který dává souhlas k vydání cestovního dokladu
 • cestovní pas – pokud byl vydán a dosud neodevzdán
 • správní poplatek

občan mladší 15 let

 • rodný list
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • cestovní pas – pokud byl vydán a dosud neodevzdán
 • správní poplatek

 

Povinnost předkládat osvědčení o státním občanství ČR:

 • doklad o státním občanství bude vyžadován pouze v případě, že vznikne důvodná pochybnost o státním občanství ČR

Kde nás najdete