Životní výročí občanů

Občany s trvalým pobytem, kteří se dožívají životního jubilea (od 80 let věku, dále pak po 5 letech), navštěvují členky Komise pro občanské záležitosti občanů s gratulací a dárkovým poukazem ve výši 500 Kč.