Vítání občánků

Vítání občánků zajišťuje Komise pro občanské záležitosti občanů v obřadní síni čáslavského městského úřadu. Na obřad jsou zvány děti od 6 měsíců věku, které mají trvalý pobyt v Čáslavi. Při obřadu obdrží maminka květinu, dítě pamětní list a upomínkový dárek.

V případě zájmu je nutné vyplnit a odevzdat formulář. Rodiče poté budou o termínu vítání informováni pozvánkou.