Jubilejní svatby (zlatá, diamantová a kamenná)

Jubilejní svatby zajišťuje Komise pro občanské záležitosti občanů. Je možné požádat o uspořádání slavnostního obřadu, který lze oslavit buď v obřadní síni čáslavského městského úřadu, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, nebo návštěvou u vás doma (po domluvě). Uvedené možnosti se týkají výhradně obyvatel města.

Podmínkou jubilejní svatby je dosažení výročí společného života manželů.

Další podmínkou je přihlášení manželů ke slavnostnímu obřadu. Konání jubilejní svatby je bez poplatku. Lhůty nejsou stanoveny, datum slavnostního obřadu se stanoví dle termínů.