Rozchod rodičů, úprava styku

Kateřina Woháková

Bc. Kateřina Woháková, DiS.

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

tel: 327 300 118, 606 039 208
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.

Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej zakáže.

Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud upravit styk dítěte s příbuznými či blízkými osobami dítěte.

Návrh na úpravu styku k nezletilému dítěti podává jeden z rodičů k příslušnému okresnímu soudu.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kde nás najdete