Neplacení výživného

Kateřina Woháková

Bc. Kateřina Woháková, DiS.

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

tel: 327 300 118, 606 039 208
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, dokud děti nejsou schopny samy se živit. Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Při rozsahu jejich vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Soud postupuje stejným způsobem, žijí-li rodiče spolu, avšak jeden z nich neplní dobrovolně své povinnosti k nezletilému dítěti.

Pokud povinný rodič neplní dobrovolně vyživovací povinnost stanovenou rozsudkem soudu, má druhý rodič možnost požádat příslušný okresní soud o výkon rozhodnutí (exekuce) pro neplnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti.

Při dlouhodobém neplacení výživného povinným rodičem se rodič, který je oprávněn výživné za dítě přijímat, může obrátit na orgány činné v trestním řízení (Policie České republiky, státní zastupitelství) a podat oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti druhým rodičem. Ten se neplacením výživného může dopustit trestného činu zanedbání povinné výživy.

Řešením je podání návrhu na výkon rozhodnutí k příslušnému okresnímu soudu podáním oznámení na neplnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti na Policii České republiky.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kde nás najdete