Změna jména a příjmení ve správním řízení

Změnit jméno nebo příjmení lze na základě žádosti osoby, jíž se změna týká, nebo jejich zákonných zástupců. O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Pokud žadatel pobyt nemá, je příslušný matriční úřad dle posledního trvalého pobytu na území ČR. Pokud žadatel TP nikdy na území ČR neměl, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

 

K žádosti se předloží:

  • rodný list, případně oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte
  • rozsudek o rozvodu (je-li osoba rozvedená)
  • ÚL manžela
  • platný OP
  • souhlas osoby, je-li starší 15 let a jedná se o změnu jejího jména či příjmení

 

Pokud se jedná o změnu jména nebo příjmení nezletilé osoby, musí být k žádosti připojen písemný souhlas druhého rodiče (pokud se souhlas nečiní před matrikou, je nutné, aby byl podpis na souhlasu úředně ověřen) nebo rozhodnutí soudu, které tento souhlas nahrazuje.

Nepřikládá se v případě, že druhý rodič zemřel, byl zbaven rodičovských práv, způsobilosti k právním úkonům nebo není-li známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Občan, který žije v manželství s cizincem, předloží doklad o tom, že jeho domovský stát uzná změnu jména nebo příjmení. Pokud má cizinec povolen trvalý pobyt na území ČR, tak potvrzení domovského státu nepředkládá.

Změnu jména u osvojence do 6 měsíců prohlášením (bez poplatku) mohou osvojitelé prohlásit na kterémkoli matričním úřadě.

Správní poplatek u změny jména a příjmení ve správním řízení je zpoplatněn ve výši 1000 Kč.

Správní poplatek u změny příjmení hanlivého či směšného je zpoplatněn ve výši 100 Kč.