Volba druhého jména

Prohlášení se činí u matričního úřadu dle místa trvalého pobytu nebo u matričního úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení lze učinit jen jednou a nelze jej vzít zpět. Toto oznámení je bez poplatku.

 

Co je nutné předložit:

  • rodný list osoby, které se jméno týká
  • platný OP

Za nezletilého:

  • platný OP, oddací list, případně své rodné listy
  • rodný list dítěte
  • platný OP dítěte staršího 15 let
  • písemný souhlas druhého rodiče, žádá-li pouze jeden z rodičů (úředně ověřený podpis)