Volba druhého jména

Prohlášení se činí u matričního úřadu dle místa trvalého pobytu, nebo u matričního úřadu v jehož knize narození je jméno/a zapsáno. Prohlášení lze učinit jen jednou a nelze jej vzít zpět. Toto oznámení je bez poplatku.

 

Co je nutné předložit:

  • Rodný list osoby, jehož se jméno/a týká
  • Platný doklad OP

Za nezletilého:

  • Platný OP, oddací list, případně své rodné listy
  • Rodný list dítěte
  • Platný OP dítěte staršího 15-ti let
  • Písemný souhlas druhého rodiče, žádá-li pouze jeden z rodičů (úředně ověřený podpis)