Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

lze učinit u kteréhokoliv matričního úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Občan předloží:

  • platný OP/CP
  • oddací list
  • rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci

Po uplynutí této lhůty se lze obrátit na matriční úřad dle trvalého pobytu žadatele/oznamovatele.

 

Správní poplatek – do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu zdarma.

Po uplynutí 6 měsíční lhůty na nejblíže předcházející příjmení je zpoplatněno poplatkem ve výši 100 Kč.