Umístění do domu s pečovatelskou službou

Město Čáslav disponuje byty zvláštního určení (byty s pečovatelskou službou) v domě č.p. 193 na Kostelním náměstí, č.p. 441 / č.p. 599 / č.p. 600 / č.p. 939 v ulici Jiřího z Poděbrad, č.p. 1709 a č.p. 1710 v ulici Generála Eliáše.

O byty v domech s pečovatelskou službou (DPS) se žádá dle Zásad přidělení bytů DPS schválených radou města č. usnesení 312/2019 a 350/2019.