Umístění do domu s pečovatelskou službou.

Město Čáslav disponuje s byty zvláštního určení (byty s pečovatelskou službou) v domě č.p. 193 na Kostelním náměstí, č.p. 441/č.p.599/č.p.600/č.p.939 v ulici Jiřího z Poděbrad, č.p. 1709 a č.p.1710 v ulici Generála Eliáše.

O byty v domech s pečovatelskou službou (DPS) se žádá dle Zásad přidělení bytů DPS schválených Radou města č.usnesení 312/2019 a 350/2019.