Trvalý pobyt

Libuše Křížová

Libuše Křížová

ohlašovna evidence obyvatel

tel: 327 300 113
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Změnu trvalého pobytu vyřídíte na počkání a je platná ihned.

Po ohlášení změny trvalého pobytu je nutné si požádat do 15 dnů o nový občanský průkaz.

 

Co si s sebou vzít k ohlášení trvalého pobytu, jak ohlášení provést a jaké poplatky zaplatíte?

K ohlášení je nutné předložit platný občanský průkaz; v případě, že občan nemá platný občanský průkaz, může předložit jiný obdobný doklad s fotografií.

Dále je nutné doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu, například nájemní smlouvou, a to v originále či ověřené kopii; vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Ohlášení se provádí přímo na přepážkovém pracovišti, není nutné předem vyplňovat žádný formulář.

 

Za ohlášení změny trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 50 Kč; osoba mladší 15 let správní poplatek neplatí.

 


Za agendu odpovídá odbor:

Odbor vnitřních věcí, ohlašovna