Výzva občanům města – dokumentace EIA

08.02.2024

Vážení Čáslaváci, 

v souvislosti s novým projednáváním dokumentu EIA - Dokumentace záměru „Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav“ je možné podávat připomínky ke zmiňovanému dokumentu. Rada města tímto vyzývá všechny občany, kteří chtějí svoje připomínky uplatnit prostřednictvím města, aby podklady doručili na sekretariát městského úřadu (nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 2. patro), případně je zaslali prostřednictvím e-mailu: radnice@meucaslav, nebo datovou schránkou (ID datové schránky ffnbe7e), a to do 20. 2. 2024

Upozorňujeme také, že připomínky mohou občané zasílat samostatně. 

Do textové části oznámení lze nahlédnout:

  • v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA ZDE 
  • na stránkách Ministerstva životního prostředí ZDE (kód záměru OV1264)
  • případně na webu města ZDE

 

TZRM