Vyjádření vedoucího Odboru životního prostředí k nezodpovědnému chování občanů našeho města

25.11.2022

Drazí původci odpadů, všichni občané města,

jistě již každý z Vás pocítil dopady zdražování energií a s tím spojených cen výrobků a služeb. Každý v posledních měsících hledá možnosti úspor a omezování zbytečných výdajů ve svých domácnostech a firmách. Někteří přehodnocují své stravovací návyky, jiní hledají cesty k úspoře na vytápění a další si třeba nedopřávají víkendové výlety. Stejně je tomu i v případě Čáslavi. Město hospodaří s jistým objemem příjmů a tyto prostředky musí rozdělit mezi provozní náklady různých složek a organizací a mezi investiční výdaje na rozvoj města. V důsledku obecného zdražování však dochází k neúměrnému růstu provozních nákladů, naopak balíček peněz na investice se velmi rychle ztenčuje. Je tedy třeba začít hledat možné úspory. Jako první by mělo být hledáno tam, kde dochází ke zbytečným provozním nákladům.

Jako vedoucí odboru spravující odpadové hospodářství vidím obrovské rezervy v přístupu občanů k produkci a nakládání s odpady. Rozhodně je zbytečné a způsobuje zbytečné náklady vhazování směsného odpadu do kontejnerů na tříděné odpady. Svozová společnost pak nemá jinou možnost než takový odpad považovat za znehodnocený, a tedy jej odstranit na skládku a náklady rostou.

Zároveň bych Vás všechny rád požádal o rozvahu již při nákupu odpadu budoucího. Nakoupit 5x100 g salámu v plastové vaničce není totéž jako nakoupit 500 g v papíru. Ano tento papír nepatří do tříděného odpadu, ale objem a váha vyprodukovaného odpadu bude mnohonásobně nižší.

K sepsání těchto několika řádků mě vedou neustále rostoucí náklady na svoz a odstraňování odpadů z Čáslavi. V porovnání s obcemi v okolí se Vám dostává nezměrného komfortu, ale tento nebude bez Vašeho přispění udržitelný. Stejně jako v minulých letech (bohužel neúspěšně) budu i nadále apelovat na vedení města, aby přistoupilo k absolutnímu rozložení nákladů spojených s odstraňováním odpadů mezi původce. V současné době by to znamenalo navýšení poplatků na 1200-1500 Kč ze současných 550 Kč. Existuje jistě celá řada argumentů proti, ale jeden jediný PRO stačí. Hospodaříme s jednou hromádkou peněz a pokud je vydáme na zbytečně produkované odpady, nebudeme je moci investovat do oprav chodníků, stavby školky, provozu lázní, nebo podpory nemocnice. Skutečně chcete směřovat tímto směrem a nést s tím spojené následky?

RNDr. Michal Ryšán, vedoucí Odboru životního prostředí

 

Toto do skla nepatří!

sklo1sklo2