Vyhodnocení pocitové mapy města Čáslavi obyvateli

22.09.2022

Možná si ještě vzpomínáte na online pocitovou mapu či zapichování špendlíků v Informačním centru. Jednalo se o součást studie pro zpracování Strategického plánu města a subjektivní vnímání jeho jednotlivých lokalit občany. Mezi nejoblíbenější lokality patřil lesopark Vodranty a promenáda Vala, mezi lokality, jež byste rádi ukázali svým blízkým, patřilo v drtivé většině malebné historické centrum města. A za nejvíce nebezpečné jste označili lokality (křižovatky):
1) spojnice ulic Jeníkovská, Chrudimská a Poštovní
2) spojnice ulic Masarykova a Dusíkova

Jak jsme slíbili, vyhodnocení pocitové mapy, jako součásti závazného dokumentu Strategického plánu rozvoje města Čáslavi do roku 2030, bereme vážně. Přiložené schéma křižovatek je prvotní pracovní verzí, která bude připomínkovaná dopravním inženýrem Policie ČR v horizontu dvou týdnů.
O dalším vývoji dopravní studie Vás budeme informovat.

 

mapa kruháky studie