Vlakové nádraží projde rozsáhlou rekonstrukcí

14.04.2023

Bezpečí při pohybu cestujících, modernizace hlavní nádražní budovy, zrychlení trati ve stanici. To je výčet jen několika výhod, které přinese rozsáhlá rekonstrukce čáslavského vlakového nádraží. Investiční akci kompletně zajišťuje vlastník dráhy Správa železnic, která spravuje, inovuje a řídí železniční infrastrukturu v ČR.

Podchod a mimoúrovňový přístup

Nejvýraznějším krokem kupředu z hlediska bezpečnosti bude vybudování podchodu a mimoúrovňového přístupu k jednotlivým nástupištím včetně zajištění bezbariérovosti. Cestující se tak již nebudou muset při nástupu do vlaku pohybovat v kolejišti. Konkrétněji již tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola: „Vybudujeme podchod, který přispěje ke zpřehlednění a zkrácení přestupních vazeb. Důležitým aspektem je také zvýšení bezpečnosti, protože cestující nebudou pro nástup do vlaku přecházet koleje. Podchod propojí hlavní nádraží s místním nádražím, ze kterého jezdí vlaky do Třemošnice. Místní nádraží bude po rekonstrukci začleněno pod hlavní stanici. Celkově budou mít cestující ve stanici k dispozici čtyři bezbariérová nástupiště s mimoúrovňovým přístupem včetně výtahů.“

Hlavní budova v novém kabátě

Podstatné změny se budou týkat také hlavní nádražní budovy. „Výpravní budova projde kompletní rekonstrukcí s ohledem na její historickou hodnotu jak v interiéru, tak exteriéru. Zrušen bude dřevěný přístřešek u vstupu. Stavební úprava prostor nám umožní zřídit úschovnu zavazadel, cyklostojany, jídelní a nápojové automaty apod. Volné prostory budeme moct nabídnout novým komerčním službám. Rekonstruovány budou také veřejné toalety, které budou přístupné z 1. nástupiště,“ upřesnil Jan Nevola.

Zrychlení trati, protihlukové stěny i kamerový systém

Jan Nevola dále uvedl, že maximální rychlost vlaků v obvodu stanice se zvýší z dnešních 80 až 100 km/h na 120 km/h. Nepohodlí spojené s hlukem bude řešeno protihlukovými stěnami. Ty jsou navrženy na dvou místech v délkách 85 a 781 metrů. Bezpečnost nejen při pohybu v podchodu bude monitorovat kamerový systém. „Bude sloužit především k zajištění bezpečnosti cestujících, monitorování bezpečnostní situace a řízení dopravy. Kamery budou umístěny tak, aby poskytly vizuální přehled o situaci na nástupištích, v podchodu, prostorách pro cestující a v části kolejiště,“ řekl Nevola.

Projekt s lávkou nepočítá

Podobné projekty, které přinášejí velké množství výhod, s sebou nesou také rozhodnutí, která nemusí někteří občanů přijmout s nadšením. V případě rekonstrukce čáslavského nádraží to bude s největší pravděpodobností demontáž přechodové lávky, která je pro Čáslaváky oblíbeným místem. Jan Nevola také potvrdil demolici budovy místního nádraží, která je dlouhodobě nevyužívaná a pro současné fungování železnice nepotřebná.

Zahájení rekonstrukce

Rekonstrukce by měla začít již letos. Přesný termín však zatím není znám. „Zahájení realizace rekonstrukce výpravní budovy a kolejiště je závislé na přidělení finančních prostředků. Přesný termín vypsání soutěže na zhotovitele a zahájení prací v tuto chvíli nedokážeme určit. Pro investiční akci výpravní budovy dokončujeme projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Po jejím dokončení nabídneme vizualizace objektu a jeho bezprostředního okolí na sociálních sítích Správy železnic, doplnil mluvčí Správy železnic.

Omezení provozu

A jaká omezení čekají během rekonstrukce cestující? Nemělo by se jednat o dramatická opatření. „Rekonstrukce budovy si samozřejmě vyžádá určitá omezení ve využívání jejich prostor. Cestující však budou mít vždy zajištěn náhradní přístup na nástupiště. Rekonstrukce kolejiště s sebou přinese omezení kapacity dráhy, přesto nepočítáme s dlouhodobými výlukami, které by zastavily provoz na hlavní trati na několik měsíců. Na trati do Třemošnice bude zavedena náhradní autobusová doprava zhruba po dobu jednoho měsíce, kvůli nutnému zapojení trati do upraveného kolejiště čáslavské stanice,“ popsal Nevola.

Projekt počítá také s rekonstrukcí dvou železničních mostů, úpravou trolejového vedení na trati a opravou železničních přejezdů. Dojde i k dopravním opatřením na veřejných komunikacích. Jedná se zejména o uzavírky včetně objízdných tras či omezení v místech, kde se budou rekonstruovat železniční mosty. To se týká také komunikací s modernizovanými přejezdy.

JN