Vítání občánků 2022

02.05.2022

Vážení rodiče,

město Čáslav ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti plánuje uskutečnit 25. 5. 2022 ve venkovních prostorách zahrady Diakonie Střední Čechy oblíbený slavnostní ceremoniál Vítání občánků. V případě nepříznivého počasí slavnost proběhne na Nové scéně Dusíkova divadla.

Přesný čas zahájení bude upřesněn v pozvánce.

Přivítali bychom děti s evidovaným trvalým pobytem v Čáslavi. Žádáme tímto rodiče nově narozených dětí, pokud nepodali přihlášku, aby tak učinili do 20. 4. 2022.

Formulář Přihláška na vítání občánků lze stáhnout z webu města, případně vyzvednout v kanceláři matriky – 1. poschodí, MěÚ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova.

Pozvánka bude zaslána na Vámi uvedený kontakt v přihlášce.

Rodiče, kteří nemají zájem zúčastnit se slavnostního obřadu, mají možnost dostavit se osobně do kanceláře matriky – 1. poschodí, MěÚ Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova, kde obdrží pro své děťátko malý dárek.