VHS – havárie vodovodu

16.03.2023

Z důvodu havárie vodovodu v Čáslavi v ulici Pražská dojde k uzavírce pitné vody od 8:30 na dobu nezbytně nutnou k opravě vodovodu. K přerušení dodávky vody dojde v ulici Pražská (od kruhového objezdu „U Tří svatých“ směr Budín), Potoční, Emila Picka, Jasanová, městská část „Budín“ a hřbitov Čáslav.