Veřejné projednávání o rozšiřování skládky s vedením města

21.01.2023
19. 1. od 17:00 na Nové scéně Dusíkova divadla proběhlo veřejné projednávání ožehavého tématu posledních dní – rozšiřování skládky společnosti AVE CZ, které rezonuje mezi obyvateli našeho města. Ti se se svými dotazy a připomínkami obraceli na starostu Ing. Jaromíra Strnada, místostarostku Mgr. Renatu Vaculíkovou a přítomné radní. Na dotazy odpovídal i zástupce společnosti AVE CZ Zdeněk Bočan, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ RNDr. Michal Ryšán a tajemník úřadu Ing. Martin Ronovský, DiS. Zmíněna byla také klíčová otázka „dobré víry“ původců odpadu, která je velmi detailně popsána v příloze č. 22 předávacích protokolů města a dostupná na webu. Ta pojednává o doměřování neodvedených poplatků společnosti AVE vůči městu Čáslav.
 
Příloha č. 22 ZDE.
Celý záznam zasedání ZDE.
I nadále je ještě možné podat vyjádření občanů na MŽP, a to do 23. 1. 2023 včetně.
Odkaz na potřebné dokumenty pro Vaše připomínky k dané problematice ZDE.
YT aktualita ze zasedání veřejnosti