Spolupráce Nemocnice Čáslav a IKEM přinese výrazné zkvalitnění péče o pacienty v regionu

10.05.2022

Čáslav – V rámci schválené koncepce s cílem trvale zvyšovat rozsah a kvalitu poskytované zdravotní péče v Městské nemocnici Čáslav byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny – IKEM v Praze. Podrobnosti spolupráce přiblížil MUDr. Filip Thieme, Ph.D.:

V čem bude tato spolupráce mezi nemocnicemi spočívat?

Jedná se o rozšíření ambulantní péče o odbornosti, které ve stávajícím spektru nejsou v Čáslavi zastoupeny. Bude poskytována specializovaná ambulantní péče a konziliární služby především u nemocných s cévním onemocněním. U indikovaných případů je poté možnost přímé návaznosti a odeslání těchto nemocných k intervenčnímu či chirurgickému výkonu v IKEM.

Můžete prosím upřesnit, co tato spolupráce konkrétně přinese?

Jak již bylo zmíněno, poskytne specializovanou péči především o nemocné s cévním onemocněním. Umožní přesnou diagnostiku a stanovení léčebného plánu včetně intervenčního či chirurgického výkonu. Jedná se o širokou škálu cévních onemocnění a obtíží nemocných, kdy nejčastější problematikou je

- léčba nemocných s bolestmi (klaudikacemi) a defekty na dolních končetinách při aterosklerotickém tepenném zúžení/uzávěru

- léčba zúžených krkavic (karotid)

- léčba tepenných výdutí, nejčastěji v oblasti břišní aorty

- zakládání cévních přístupů pro hemodialýzu

- léčení křečových žil na dolních končetinách

Včasná diagnostika a včasné zahájení léčby u těchto nemocných snižuje riziko a výskyt závažných, mnohdy život ohrožujících komplikací, jako jsou nehojící se defekty na dolních končetinách, progredující ischemické změny na končetinách s nutností amputace, cévní mozkové příhody či komplikace tepenných výdutí.

Vedle nemocných s cévním onemocněním, může být poskytnuta konziliární služba i v jiných oblastech, kterými se IKEM dlouhodobě zabývá. Především se jedná o nemocné se zhoubným onemocněním orgánů dutiny břišní (játra, slinivka břišní, tlusté a tenké střevo) a zhoubným onemocněním ledvin a prostaty. U nemocných se zhoubným onemocněním je v indikovaných případech IKEM schopen poskytnou komplexní péči.

Mohou spolupráce a konzultace probíhat i elektronickou formou?

Ano, po dohodě s ošetřujícím lékařem je možné posoudit nálezy ze zdravotní dokumentace pacienta a doporučit diagnostický či léčebný postup. Rovněž si lze touto formou vyžádat názor (second opinion) na aktuální zdravotní stav nemocného či konzultovat zavedenou léčbu. Tato možnost se zejména za pandemie Covid19 rozšířila. Podle našich zkušeností jsme v mnoha případech byli schopni efektivně pomoci ve prospěch nemocného. Na základě elektronicky odeslané fotodokumentace či nálezu zobrazovacích metod (CT, angiografie apod.) lze rychle získat potřebnou informaci a naplánovat překlad nemocného k dalšímu vyšetření či intervenčnímu výkonu.

Na jak dlouho je spolupráce koncipována?

Uzavřená smlouva mezi oběma zdravotnickými zařízeními není časově omezena a záleží jen na tom, jak se bude spolupráce rozvíjet, aby přinesla prospěch co největšímu počtu nemocných.

Jak se pacient může objednat do ambulance nebo k vyšetření?

Kontaktní telefonní čísla jsou zveřejněna na stránkách Nemocnice Čáslav. Pacient se zde může objednat buď sám, či lépe cestou praktického či ošetřujícího lékaře, který ho může vybavit zdravotnickou dokumentací. Odborný lékař bude v ambulanci pracovat jednou týdně.

Na stránkách je rovněž uvedena emailová adresa, kam mohou pacienti odeslat výše zmíněnou dokumentaci, foto či jiné nálezy a obrátit se na lékaře s dotazy. Tímto způsobem je možné konzultovat i aktuální zdravotní stav a obtíže nemocného.

To vypadá na spoustu práce…

Ano i ne. Naší snahou je především předcházet prodlení v poskytování léčebné péče. Covidová doba nám ukázala důsledky prodlení u řady nemocných, zejména onkologických. Ze stejných důvodů jsme pozorovali nárůst amputačních výkonů u nemocných s cévním onemocněním. V současné postkovidové době jsme nuceni řešit mnohonásobně více pacientů s pokročilými nálezy.

Proč volba padla zrovna Čáslav?

Pocházím z Kutné Hory a mám k tomuto kraji vztah. Řadu odborných stáží během studia na vysoké škole jsem absolvoval v Nemocnici Čáslav. Díky vstřícnosti vedení nemocnice a zejména paní ředitelky MUDr. Mgr. Dity Mlynářové mohla tato dohoda o spolupráci vzniknout.

Jaké máte plány do budoucna?

Nyní je potřeba koncept spolupráce zahájit a realizovat naše představy v praxi. Uvidíme jak se nám to podaří, abychom si po čase mohli říci, že došlo ke zkvalitnění a rozšíření zdravotní péče o nemocné v Městské nemocnici Čáslav.

 

TZ

 

IKEM