Proměna parku Vala získává jasnější obrysy

17.06.2022

Ideový návrh, který byl vizuálně ztvárněn ve studii firmy Land05, získává hmotnější obrysy v projektové dokumentaci tvořené projekční kanceláří GREGOR – projekt invest, s.r.o. První část dokumentace byla městu předána v červnu. Při tvorbě projektové dokumentace je kladen důraz na revitalizaci zeleně i na vznik místa, které bude nejen krásné, ale také lákavé a bezpečné s promenádní trasou po celé délce rybníka, netradiční lávkou přes jeho hladinu, odpočinkovými zónami, café pointem a dalšími zajímavými aspekty. Práce na druhé části projektové dokumentace, která nabídne podrobnější zpracování, jsou v plném proudu. Občané se mohou těšit na novou atmosféru tohoto místa a dále třeba i na možnost poznat slavného čáslavského rodáka scénografa Josefa Svobodu, jehož odkaz bude v parku patrný.

JN