Projekční práce spojené s opravou opěrné zdi odhalily jistá tajemství

17.06.2022

Při tvorbě projektové dokumentace na demolici a výstavbu nové zdi překvapila zástupce města a zástupce projekční kanceláře GREBNER – projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o., zajímavost nacházející se v zemi poblíž stávající opěrné zdi – tzv. obslužná servisní štola vodohospodářské společnosti vedoucí od skateparku až k čističce v ulici Na Bělišti. „Tato skutečnost sice způsobila drobné zpoždění v projektu, ale čas, během nějž docházelo ke změně technického řešení ukotvení nové opěrné zdi, jsme využili na doplnění dalšího důležitého aspektu. Projektová dokumentace bude již ve svém zpracování počítat s osazením nového úsporného osvětlení,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Ing. Iveta Motyčková. S realizací je tak nadále počítáno v letošním roce.

JN