Připravuje se nový dotační program Středočeského kraje na nesportovní volnočasové aktivity dětí a mládeže

29.11.2023

Nový dotační program má být určený pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží na podporu jejich dlouhodobé a systematické volnočasové činnosti. Žadateli mohou být spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti a další subjekty, které jsou podrobně uvedené v Programu. Podmínkou je například sídlo ve Středočeském kraji, vznik organizace se datuje minimálně tři roky před podáním žádosti nebo minimálně čtrnáctidenní frekvence kroužku po dobu minimálně 10 měsíců předcházejícího roku. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2024 je 3 000 000 Kč, výše poskytnuté dotace je stanovena v rozmezí 30 000 Kč - 70 000 Kč. Návrh ještě podléhá schválení zastupitelstvem. Krajský Výbor pro vzdělání, výchovu a zaměstnanost návrh projednal v září a doporučil ho Zastupitelstvu Středočeského kraje schválit.

„Nový Program 2024 by mohly využít například skautské organizace, turistické oddíly mládeže, pionýři a podobně, kteří byli v konkurenci stovek žádostí ze sportovních klubů v nevýhodě. Kraj má totiž nyní společný Fond sportu a volného času, kde bylo pro letošní rok alokováno 40 milionů korun.  Chtěli bychom, aby v Programu sportovních aktivit zůstalo 40 milionů korun, takže si sportovní oddíly o tři miliony polepší, a v Programu pro nesportovní volnočasové aktivity by byly další 3 miliony korun. Vznik nového Programu 2024 ještě podléhá schválení zastupitelstvem,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

 

Zdroj informací: webový portál Středočeského kraje (ZDE)