Pozvánka na seznámení veřejnosti s územní studií

10.05.2022

Plánovaná bytová výstavba v areálu Prokopa Holého

  • zvažujete koupi bytu?
  • bydlení ve vlastním s dostupnou občanskou vybaveností?

Přijďte 16. 5. od 18:00 na Novou scénu Dusíkovo divadlo Čáslav a zapojte se do seznámení veřejnosti s územní studií i Vy!
Online stream: https://bit.ly/VP160522

 

Územní studie pro území tzv. Prokopáren vzniká z popudu města Čáslavi jako koncepční strategický dokument, stanovující vizi rozvoje této důležité části města. Po dokončení a schválení by se územní studie měla stát návodem a souborem pravidel pro jednotlivé investory a majitele pozemků, veřejné i soukromé, s cílem zajistit kvalitu prostředí pro nové obyvatele i jejich sousedy, kteří zde již žijí nebo kteří území využívají jiným způsobem. Územní studie navrhuje členěné prostoru na zastavitelné a veřejné plochy, stanovuje pravidla a kapacity pro zástavbu a definuje obsluhu území dopravní i technickou infrastrukturou. Územní studie je především dohodou všech aktérů o budoucí podobě města a proto je její koncept před dokončením nyní představen veřejnosti  tak, aby bylo možno případné nové podněty do návrhu zahrnout.

ÚUS