Pouhá statistika?

04.08.2022

 

 

Pro pana Jiřího Vavřinu jde o pouhou statistiku.

 

Pro město Čáslav to znamená financovat  např.:

 

  • péči o zeleň a vodu (vysazování stromů, projektů na zadržování vody, retenčních nádrží)
  • financování základních škol, nemocnice, knihovny, muzea a dalších příspěvkových organizací
  • opravu hradebního pásma a dalších kulturních památek
  • opravu a údržbu sportovišť
  • opravu silnic a veřejného osvětlení
  • revitalizaci parků a výměnu mobiliáře
  • instalaci polopodzemních kontejnerů
  • zastavení nezákonného navýšení kapacity skládky
  • výrazného snížení objemu (tun) odpadu na skládku

 

V rámci evropských fondů, zejména IROP je třeba mít nejen připravené projekty, ale zejména mít spolufinancování. Většina projektů je ex-post, tedy nejdříve si zafinancuj ze svého a pak po ukončení ti bude proplaceno.

Odpovědným přístupem k problematice poplatků za uložení odpadů na skládku a přístupu ke změnám Integrovaného povolení se nám daří nejen snižovat návozy odpadu, ale zejména získávat finanční zdroje pro město Čáslav na spolufinancování jednotlivých projektů.

 

Skládka ani pozemky pod ní nepatří městu Čáslav, tedy představy městského radaru, solární elektrárna atp. jsou skutečně mimo realitu.

 

V rámci změny Integrovaného povolení se aktuálně snažíme i o snížení výšky skládky. Historicky schváleno 300 metrů n.m. BALT po rekultivaci.

Díky naší spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí byl na základě jejího rozhodnutí doplněn firmou AVE fond na rekultivaci skládky v Čáslavi, a to ve výši 68 087 264 Kč zpětně za roky 2013–2018.

 

I tomu se věnujeme.

 

Děkujeme za podporu

 

starosta města

JUDr. Vlastislav Málek