Opravená cesta na Lochy

02.05.2022

Komunikace vedoucí od křižovatky na pomezí ulic Nazaret a Emila Picka na Lochy projde kompletní opravou. Oprava cesty, která je vedená také jako cyklotrasa, přinese bezpečnost a pohodlnost při pohybu, což jistě potěší výletníky při procházce z Čáslavi ke kostelu sv. Bonifáce na Lochách. Průjezd přes brod Klejnárky je motorovým vozidlům zakázán.

Blíže k tématu za odbor investic pohovořil Jakub Řebíček: „Součástí komunikace v lokalitě Hejdov, která není dlouhodobě v dobré kondici, je příjezdová cesta pro  pracoviště nové betonárny. Export betonu a pohyb těžkých vozidel s sebou pochopitelně nese i zvýšenou zátěž. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro opravu vozovky  a její nezpevněný povrch nahradit novým asfaltovým pláštěm.“

Vedoucí odboru Bc. Petra Tůmová upřesnila harmonogram prací a pohovořila o finanční spoluúčasti betonárny: „Pokud vše půjde podle plánu, před začátkem letních prázdnin budeme znát dodavatele prací a s novým školním rokem bychom mohli mít hotovo. Na úhradě nákladů na realizaci se bude podílet firma Tormit. Jejich výše se bude odvíjet od návrhu opravy včetně výsledků zátěžových zkoušek.“

JN