Město se musí rozvíjet

23.11.2022

Nové volební období s sebou přináší také nový pohled na dění ve městě i na problémy, které je nutné řešit. Nejpalčivější je, jak si jistě mnozí uvědomují, současná situace v městské nemocnici, kterou je třeba stabilizovat a postupně navracet k bývalému funkčnímu stavu, na který byli zdejší pacienti zvyklí ještě před čtyřmi lety. O postupu v této oblasti budou obyvatelé Čáslavi průběžně informováni.

Město ale potřebuje péči i v mnoha dalších ohledech, je třeba se zaměřit také na investiční akce, ať již ty, které plánovalo zrealizovat minulé vedení města nebo ty, které bude nutné teprve od základů připravit. Jde zejména o další promyšlenou bytovou výstavbu v areálu Prokopa Holého.

Pro zvýšený počet především mladých rodin bude nutné vybudovat další mateřskou školu. Projekt na ni je sice připraven, avšak možnost tak finančně nákladného objektu (rozpočet dosahuje více než 120 milionů korun) je podmíněn získáním dotace. Pokud by žádost, podávaná ještě před komunálními volbami, nebyla úspěšná, bylo by třeba situaci řešit podle aktuálních možností.

„Je zajímavé, že předchozí vedení plánovalo takto finančně nákladné projekty, zároveň ale výše investičních prostředků města klesala. Jestliže jsme v letech 2014–2018 z celkového rozpočtu 1 030 milionů Kč dokázali proinvestovat zhruba 330 milionů korun, bývalé vedení při celkovém rozpočtu 1 420 milionů Kč proinvestovalo jen 220 milionů. Jde o pokles ze zhruba 30 % z rozpočtu na pouhých 16 %, “ připomněl starosta města. 

„Rozhodně nechceme, jak jsme již několikrát avizovali, házet připravené projekty do koše, nezastíráme ale, že mnohé z nich bude nutné znovu posoudit a uvést do souladu s reálnými možnostmi,“ uvedl v této souvislosti starosta města Ing. Jaromír Strnad a připomněl například rozsáhlé plány na revitalizaci lokality Vala, včetně diskutabilní lávky, v hodnotě přibližně 170 milionů korun, které jsou při nutnosti dalších úprav a investic do dalších částí města nereálné. To ale neznamená, že se v této části města nic nezmění. Úpravy ale mají respektovat také současnou atmosféru a podobu této oblíbené relaxační zóny a také finanční náročnost takových úprav.

Další akcí, kterou bude nutné co nejdříve zrealizovat, je rekonstrukce opěrné zdi nad fotbalovým hřištěm s umělým povrchem, které je využíváno převážně dětmi. Po prvních jednáních se společností ČEZ město začíná připravovat revitalizaci Váchova. ČEZ přislíbil provést svoji část prací v roce 2024 a do té doby by měly proběhnout i některé opravy vodovodu a kanalizace. Pracovat je třeba také na dokončení revitalizace Čeplova.

Nové vedení města bude, podle svého programu, také dále aktivně pracovat na další bytové výstavbě a vyhledávat další možné lokality pro individuální výstavbu rodinného bydlení, ačkoliv možnosti v místech, navazujících na současnou zástavbu, jsou již velmi omezené. „Chceme oprášit také projekt na revitalizaci areálu nemocnice včetně jeho oplocení. Tento projekt byl zpracován již před více než čtyřmi lety a doposud bohužel nebyl zrealizován.“

O všech projektech, plánech i realizaci budou obyvatelé města samozřejmě informováni. „Uvítáme jakékoliv názory, chceme s lidmi hovořit,“ uvedl Ing. Jaromír Strnad. „Hlavní důraz ale budeme klást na osobní setkávání a diskuse, které považujeme za přínosnější a důležitější než komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Tu samozřejmě nikdo nezavrhuje a chápeme, že jde o v současné době velmi využívané komunikační kanály, nicméně neposkytují takové možnosti, jako otevřený osobní rozhovor. Proto jsme se rozhodli obnovit praxi, která v minulém volebním období zanikla, tedy pravidelnou Starostovnu, možnost setkávání s představiteli města každou první středu v měsíci od 15 hodin v neformálním prostředí restaurace hotelu Grand. První takové setkání se uskuteční již 7. prosince.

Technické záležitosti jsou samozřejmě důležitou součástí péče o město a jeho života, ale rozhodně nechceme a nebudeme zapomínat ani na kulturní, společenské či sportovní vyžití zdejších obyvatel. Ve městě pracuje mnoho spolků a organizací, které se starají o organizaci nejrůznějších akcí, podporují smysluplné trávení volného času našich dětí a nabízejí příležitosti k setkávání se, ke komunitnímu životu. Také jejich činnost a program budou v následujícím období podporovány. „Rozhodně nikdo nemusí mít obavy, že by kdokoliv chtěl bránit podobným aktivitám,“ zdůraznil starosta města. Kromě toho město samo počítá s pokračováním v organizaci tradičních akcí, jako jsou Čáslavské slavnosti a podobně.

Nyní je ale třeba připravit urychleně rozpočet města na příští rok, který v současné době například nepočítá s tak velkou ztrátou nemocnice, jaká byla v prvních dnech po volbách zjištěna. Je zřejmé, že bude nutné navýšit alokaci finančních prostředků právě na tento účel, ale to bude patrně třeba řešit až z přebytků hospodaření. Z toho budou plynout také další možnosti města.

„Nikdy jsme nebyli zvyklí slibovat nesplnitelné projekty a vzdušné zámky. Nebudeme to dělat ani nyní. Co ale slíbit můžeme, je naše úsilí o tu nejlepší práci pro město a pro všechny jeho občany,“ zakončil Ing. Strnad úvahy o vizích, které má nejen on, ale i ostatní členové vedení města pro příští období.

zn