Město Čáslav hostilo vzácnou zahraniční návštěvu

03.08.2022

Starosta města Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek přivítal na radnici primátorku Sliače (Slovenská republika) paní Ing., Mgr. et Mgr. Ĺubicu Balgovou. Jednalo se o návštěvu z města, které s Čáslaví spojuje mnohé. Slovensko je dlouhodobě vnímáno jako nejbližší země Česku, což je z důvodu bývalého společného státu pochopitelné. Sliač je město s 5 000 obyvateli v blízkosti Zvolena a Banské Bystrice. Je to město lázeňské a s Čáslaví má společné zejména vojenské letiště. To bylo před časem i důvodem kontaktů primátorky Sliače a starosty Čáslavi. Jaký je vztah města a vojenské základny, jaká letadla budou strážit vzdušný prostor obou států a jak se soužití města a základny dotýká občanů obou měst, bylo mimo jiné tématem rozhovorů. Pro paní primátorku byla velmi zajímavá i návštěva 21. základny taktického letectva a rozhovor s velitelem letiště, brigádním generálem Ing. Jaroslavem Míkou.

Z rozhovorů vyplynulo, že obě města řeší obdobné problémy. Obě strany projevily zájem na prohloubení vztahů měst a jejich občanů. Nepochybně se nabízí celá řada oblastí, kdy města mohou spolupracovat, vyměňovat si zkušenosti a podporovat vzájemné kontakty městských úřadů i občanů obou měst.  Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a paní primátorka ocenila naše město, péči o památky a městská zařízení. Nadchlo ji Dusíkovo divadlo, poklonila se rodnému domu Miloše Formana, ocenila krásné náměstí s parkem u sochy Jana Žižky. Stačila navštívit i Kutnou Horu a na závěr pozvala vedení města k návštěvě Sliače, kde by mohlo být uzavřeno memorandum o partnerství obou měst, které, jak se jeví, mají mnoho společného.