Město Čáslav apeluje na občany k dodržování vyhlášek

17.03.2023

Žádáme občany o dodržování všech vydaných vyhlášek městem a důrazně apelujeme o dodržování OZV města Čáslavi č.2/2016, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Čáslavi.

Vyjma několika konkrétních prostranství, uvedených ve vyhlášce, je volný pohyb psů na veřejném prostranství vyhláškou zakázán.

Žádáme majitele psů, aby se chovali zodpovědně a nedospustili, aby jejich pes ohrožoval jiné.