Letos začnou práce na lávce přes Brslenku

26.09.2022

Rada města 7. 9. schválila zahájení zadávacího řízení pro výběr dodavatele prací pro stavbu nové lávky přes Brslenku. O postupu stavby lávky spojující ulice Za Rybníkem a R. Těsnohlídka, která není v dobrém technickém stavu, pohovořila vedoucí odboru investic Bc. Petra Tůmová: „V polovině října bychom mohli znát firmu, která rekonstrukci provede. Na přelomu října a listopadu po nabytí právní moci stavebního povolení bychom mohli začít s přípravnými pracemi, výstavbou provizorní lávky a následně pokračovat demolicí stávající lávky. Pokud nám nebudou přát klimatické podmínky, přes zimu práci přerušíme a pokračovat budeme na jaře příštího roku.“

(předpoklad 5 800 000 Kč bez DPH)

JN