Která místa čekají prázdninové opravy?

17.06.2022

Komunikace R. Těsnohlídka (předpoklad 6,5 milionu bez DPH)

Rekonstrukce se bude týkat úseku od přechodu na konci pěší zóny poblíž Bašty po křižovatku s ulicí Sadová. Jedná se o opravu povrchu asfaltu silnice včetně obnovy vodorovného dopravního značení a lokální sanační výspravy po propadlinách ve vozovce, které spočívají ve vybrání poškozeného podloží a jeho nahrazení novou štěrkodrtí, betonem a novou vrstvou asfaltu.

Parkoviště Bojovníků za svobodu (předpoklad 5 milionů bez DPH)

Po rekonstrukci již delší dobu volá také frekventované parkoviště na sídlišti Bojovníků za svobodu, které propojuje ulice 28. října a Masarykova. Po celé jeho délce dojde ke stejnému pracovnímu postupu jako na komunikaci R. Těsnohlídka. Oprava navíc přinese také nepatrné navýšení počtu parkovacích stání. Části chodníků podél parkoviště, které pokrývá asfaltový povrch, budou přeloženy do zámkové dlažby. Odbor investic v těchto místech do budoucna počítá také s polopodzemními kontejnery.

Předláždění vozovky v historickém centru (předpoklad 1,2 milionu bez DPH)

Na náměstí dojde k lokálním výspravám propadů na komunikacích. Nejprve bude předlážděn úsek vozovky o rozměru 85 m² mezi bývalým hotelem Bílý kůň a zlatnictvím Fuxovi. Následovat budou 4 m² před Pizzerií Nono. Nejrozsáhlejší opravy čekají plochu 450 m² mezi středním odborným učilištěm a Komerční bankou. Zde dojde k výspravám na parkovišti a navazujícím parkovacím pásu. Části komunikací budou rozebrány a po výspravách zde budou položeny stávající žulové kostky.

 

R. TěsnohlídkaBZSpředláždění náměstí