Poplatek za popelnice pro rok 2022

06.01.2022

Aktuální platná vyhláška OZV č.6/2022 ke stažení a náhledu: zde

Novinkou tohoto místního poplatku pro rok 2022 dle zákonné úpravy je zpoplatnění právnických osob jako vlastníků nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města Čáslavi.

Schválená výše místního poplatku pro rok 2022 činí 550 Kč na poplatníka, přičemž v obecně závazné vyhlášce města byly schváleny různé druhy osvobození a úlev. V přesně stanovených případech je tedy možné prominout polovinu a někdy až plnou výši poplatku, dle těchto osvobození a úlev, o které si musí individuálně poplatník požádat na Odboru financí Městského úřadu Čáslav.

Jako každý rok, tak i v letošním roce obdrží během měsíce února obyvatelé Čáslavi do svých schránek poštovní poukázky upozorňující na nutnost uhradit tento poplatek „za popelnice“.

Tyto poštovní poukázky bude možné uhradit na městském úřadu v hotovosti nebo platební kartou. Další možností, jak splnit svoji poplatkovou povinnost je platba prostřednictvím České pošty a platba bankovním převodem.

Splatnost tohoto poplatku je dle vyhlášky stanovena nejpozději do 30. 4. 2022. Případné další informace k tomuto poplatku Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 327 300 211.

 

Kateřina Vaňková, Jana Pechová

Odbor financí Městského úřadu Čáslav