...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Kopaliště bude otevřeno od čtvrtka 29. 6. od 12. hodiny po celé léto (v době prázdnin od 10 do 19 hod.) ...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a řešením krizové situace, nebo ochranou kritické infrastruktury.

 Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj.

 Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností stanoví zákon č. 240/2000 Sb., ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Krizové řízení

1.1. Pracoviště krizového řízení
1.2. Základní pojmy
1.3. Krizové stavy
1.4. Orgány krizového řízení
1.4.1. Orgány kraje a další orgány na území kraje
1.4.2. Orgány obce s rozšířenou působností
1.5. Právní předpisy
2. Město Čáslav, obec s rozšířenonu působností
2.1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Čáslav
2.2. Krizový štáb obce s rozšířenou působností Čáslav
3. Možná rizika na území ORP Čáslav
4. Aktuální informace o možném ohrožení na území ORP Čáslav
5. Obce
6. Občan
7. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby