Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a řešením krizové situace, nebo ochranou kritické infrastruktury.

 Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj.

 Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností stanoví zákon č. 240/2000 Sb., ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Krizové řízení

1.1. Pracoviště krizového řízení
1.2. Základní pojmy
1.3. Krizové stavy
1.4. Orgány krizového řízení
1.4.1. Orgány kraje a další orgány na území kraje
1.4.2. Orgány obce s rozšířenou působností
1.5. Právní předpisy
2. Město Čáslav, obec s rozšířenonu působností
2.1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Čáslav
2.2. Krizový štáb obce s rozšířenou působností Čáslav
3. Možná rizika na území ORP Čáslav
4. Aktuální informace o možném ohrožení na území ORP Čáslav
5. Obce
6. Občan
7. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby