CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
zastupitelstvo
 
Dátum konania: 19.06.2023 Predsedajúci: Ing. Strnad
17:00:30zastupitelstvo
17:02:100. Zahájení
17:02:10Ing. J. Strnad0Diskuse
17:02:180a. Elektronické hlasování
17:02:460b. Volba ověřovatelů zápisu
17:03:170c. Volba návrhové komise
17:03:500d. Schválení programu jednání
17:06:12Ing. J. Strnad0Diskuse
17:08:360e. Rozprava - usnesení
17:08:441. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 17.04.2023
17:08:492. Dotazy a připomínky občanů
17:08:58Občan (ka) města1Diskuse
17:10:53M. Horský1Diskuse
17:10:54Mgr. D. Tichý1Diskuse
17:11:28Mgr. M. Jusko1Diskuse
17:11:28JUDr. V. Málek1Diskuse
17:12:58Občan (ka) města1Diskuse
17:13:12JUDr. V. Málek2Diskuse
17:13:47M. Horský2Diskuse
17:15:26JUDr. V. Málek1Diskuse
17:16:47Ing. J. Ruml1Diskuse
17:17:24MUDr. J. Provazníková1Diskuse
17:18:05Ing. J. Strnad0Diskuse
17:18:13Občan (ka) města1Diskuse
17:18:30M. Horský3Diskuse
17:19:19Ing. J. Strnad0Diskuse
17:19:29Občan (ka) města1Diskuse
17:20:53Ing. J. Strnad0Diskuse
17:21:39Občan (ka) města1Diskuse
17:21:45Mgr. J. Žaloudek1Diskuse
17:23:58Občan (ka) města1Diskuse
17:24:36Mgr. J. Žaloudek2Diskuse
17:25:50Ing. J. Strnad0Diskuse
17:26:18JUDr. V. Málek2Diskuse
17:26:51Ing. J. Ruml2Diskuse
17:27:17Ing. J. Strnad0Diskuse
17:27:23Občan (ka) města1Diskuse
17:29:38Ing. J. Strnad0Diskuse
17:30:00MUDr. E. Petrikovič1Diskuse
17:31:06Občan (ka) města1Diskuse
17:33:14Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
17:33:33JUDr. V. Málek3Diskuse
17:35:53Občan (ka) města1Diskuse
17:36:00Mgr. R. Vaculíková2Diskuse
17:36:45Občan (ka) města1Diskuse
17:37:20Ing. J. Strnad0Diskuse
17:37:57Občan (ka) města1Diskuse
17:38:27Ing. J. Strnad0Diskuse
17:38:45Občan (ka) města1Diskuse
17:40:18Ing. J. Strnad0Diskuse
17:40:424. Informace o realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi, lokalita „Koželuhy“ - spol. PROFISTAV Litomyšl a.s.
17:40:53Host1Diskuse
17:47:35M. Horský1Diskuse
17:50:34Ing. J. Strnad0Předložení
17:50:49Ing. J. Ruml1Diskuse
17:52:43M. Horský1Diskuse
17:52:58JUDr. V. Málek1Diskuse
17:58:11Ing. J. Strnad0Diskuse
17:58:38M. Horský2Diskuse
17:58:49Mgr. D. Mikš1Diskuse
18:01:01Mgr. V. Drda1Diskuse
18:02:07Ing. J. Strnad0Diskuse
18:04:10M. Horský2Diskuse
18:04:52Ing. J. Strnad0Diskuse
18:05:42M. Horský3Diskuse
18:06:12Ing. J. Strnad0Diskuse
18:07:243. Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav Předkládá E. Petrikovič
18:07:27MUDr. E. Petrikovič1Diskuse
18:07:57Host1Diskuse
18:47:57MUDr. E. Petrikovič2Diskuse
18:48:50Ing. J. Strnad0Diskuse
18:48:57JUDr. V. Málek1Diskuse
18:55:04M. Horský1Diskuse
19:00:35Ing. J. Ruml1Diskuse
19:05:16Ing. J. Strnad0Diskuse
19:05:46M. Horský1Diskuse
19:06:36Občan (ka) města1Diskuse
19:10:15Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
19:10:58MUDr. E. Petrikovič3Diskuse
19:11:59JUDr. V. Málek2Diskuse
19:14:31Mgr. M. Jusko1Diskuse
19:16:15MUDr. C. Provazník1Diskuse
19:30:225. Závěrečný účet města Čáslavi za rok 2022
19:30:22MUDr. C. Provazník1Diskuse
19:30:35Ing. J. Strnad0Diskuse
19:32:51Mgr. V. Drda1Diskuse
19:33:10Ing. J. Strnad0Diskuse
19:33:296. Schválení účetní závěrky města Čáslavi k 31.12.2022
19:33:47Bc. A. Vavřinová1Diskuse
19:34:01Ing. J. Strnad0Diskuse
19:34:207. Schválení zadání přezkoumání hospodaření města Čáslavi za rok 2023 auditorské společnosti
19:34:31Ing. J. Strnad0Diskuse
19:34:54Mgr. V. Drda1Diskuse
19:35:09Ing. J. Strnad0Diskuse
19:35:278. Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za měsíce březen - duben 2023
19:35:37Mgr. D. Mikš1Diskuse
19:36:09Ing. J. Strnad0Diskuse
19:36:18Bc. A. Vavřinová1Diskuse
19:36:29Ing. J. Strnad0Diskuse
19:36:449. Rozpočtové opatření č. 3/2023
19:36:46Ing. J. Strnad0Diskuse
19:43:37M. Horský1Diskuse
19:45:57Mgr. D. Mikš0Diskuse
19:46:36Mgr. D. Tichý1Diskuse
19:46:55MUDr. J. Provazníková1Diskuse
19:46:56MUDr. C. Provazník1Diskuse
19:48:03JUDr. V. Málek1Diskuse
19:48:52M. Horský1Diskuse
19:49:16Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
19:50:00Ing. J. Strnad0Diskuse
19:50:04Mgr. V. Drda1Diskuse
19:51:07Ing. J. Strnad0Diskuse
19:52:14Mgr. V. Drda1Diskuse
19:52:35Ing. J. Strnad0Diskuse
19:52:5610. Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva
19:53:54Mgr. M. Jusko1Diskuse
19:54:27Ing. M. Ronovský0Diskuse
19:55:05Ing. J. Strnad0Diskuse
19:55:46Bc. A. Vavřinová1Diskuse
19:56:12Ing. J. Strnad0Diskuse
19:56:3511. Změna č. 5 Územního plánu Čáslav
19:56:42Ing. J. Strnad0Diskuse
19:58:02M. Horský1Diskuse
19:59:19Mgr. M. Jusko1Diskuse
20:01:31Mgr. D. Tichý1Diskuse
20:02:22J. Honzíček1Diskuse
20:03:08Mgr. V. Drda1Diskuse
20:04:35Mgr. D. Tichý1Diskuse
20:05:23M. Horský1Diskuse
20:05:51Mgr. V. Drda1Diskuse
20:06:11Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:07:03Mgr. V. Drda2Diskuse
20:07:18Mgr. M. Jusko1Diskuse
20:07:44Mgr. D. Mikš0Diskuse
20:07:51Mgr. D. Mikš0Diskuse
20:08:22Ing. J. Ruml1Diskuse
20:09:05Mgr. D. Tichý2Diskuse
20:09:27Ing. J. Strnad0Diskuse
20:09:40Mgr. V. Drda2Diskuse
20:10:04Ing. J. Strnad0Diskuse
20:10:3012. Změna č. 6 Územního plánu Čáslav III.)
20:11:56M. Horský1Diskuse
20:12:24Ing. J. Strnad0Diskuse
20:12:47Bc. A. Vavřinová1Diskuse
20:13:32Ing. J. Strnad0Diskuse
20:14:0113. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
20:14:16Ing. J. Strnad0Diskuse
20:15:03Mgr. V. Drda1Diskuse
20:15:3814. Poskytnutí účelové dotace na opravu fasády domu č.p. 386/1 v ul. Jablonského v Čáslavi
20:16:22Mgr. R. Vaculíková0Předložení
20:16:55Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:17:49Mgr. R. Vaculíková0Předložení
20:17:53Bc. A. Vavřinová1Diskuse
20:18:4515. Zrušení usnesení č. ZM/18/2023 ze dne 06.02.2023; Záměr prodeje části pozemku p.č. 1226/2 v k.ú. Čáslav (Kamilu B. a Josefu V.)
20:18:53Ing. J. Strnad0Diskuse
20:19:48Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:20:43Ing. J. Strnad0Diskuse
20:20:51Mgr. V. Drda1Diskuse
20:21:32Ing. J. Strnad0Diskuse
20:21:5216. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776/56 a části pozemku p.č. 2082/1 v k.ú. Čáslav (Jakubovi Š.)
20:21:57Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:22:54Ing. J. Strnad0Diskuse
20:22:59Bc. A. Vavřinová1Diskuse
20:23:33Ing. J. Strnad0Diskuse
20:23:4917. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776/118 nebo části pozemku p.č. 1730/84 oba v k.ú. Čáslav (Nele M. a Matěji S.)
20:23:50Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:24:41Ing. J. Strnad0Diskuse
20:24:57Mgr. V. Drda1Diskuse
20:25:10Ing. J. Strnad0Diskuse
20:25:19Mgr. V. Drda2Diskuse
20:25:48Ing. J. Strnad0Diskuse
20:26:1518. Záměr směny části pozemku p.č. 2621/5 za část pozemku p.č. 331 oba v k.ú. Čáslav (v majetku spol. ZHMC, spol. s r.o.)
20:26:18Ing. J. Strnad0Diskuse
20:27:13Bc. A. Vavřinová1Diskuse
20:27:59Ing. J. Strnad0Diskuse
20:28:2819. Vstup Druhého družstva vlastníků bytů v Čáslavi (lokalita Na Skále) do likvidace
20:28:39Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:29:19Ing. J. Strnad0Diskuse
20:29:27Mgr. V. Drda1Diskuse
20:29:39Ing. J. Strnad0Diskuse
20:29:5820 Odpis pohledávky za povinným TK Gastroservis s.r.o.
20:30:00Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:31:37Ing. J. Strnad0Diskuse
20:31:44Bc. A. Vavřinová1Diskuse
20:31:57Ing. J. Strnad0Diskuse
20:32:1521 Poskytnutí individuální dotace - Liga na ochranu zvířat, místní organizace, K. H.
20:32:17Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:33:11Ing. J. Strnad0Diskuse
20:33:15Mgr. V. Drda1Diskuse
20:33:38Ing. J. Strnad0Diskuse
20:33:5222 Poskytnutí dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví pro rok 2023
20:34:17MUDr. J. Provazníková1Diskuse
20:34:57Ing. J. Strnad0Diskuse
20:35:05Bc. A. Vavřinová1Diskuse
20:35:21Ing. J. Strnad0Diskuse
20:35:4225. Mikroregion Čáslavsko _ Závěrečný účet za rok 2022 vč. Zprávy o výsledcích přezkoumání územního samosprávného celku
20:35:47Mgr. D. Mikš0Diskuse
20:36:42Ing. J. Strnad0Diskuse
20:36:51Mgr. V. Drda1Diskuse
20:37:16Ing. J. Strnad0Diskuse
20:37:4026. Program regenerace Městské památkové zóny pro rok 2023_zrušení a znovu-schválení usnesení
20:37:51Mgr. J. Žaloudek1Diskuse
20:39:31Ing. J. Strnad0Diskuse
20:39:41Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:40:07Ing. J. Strnad0Diskuse
20:40:10Bc. A. Vavřinová1Diskuse
20:40:42Ing. J. Strnad0Diskuse
20:41:0024. Informativní zprávy / Různé:
20:41:03Ing. J. Strnad0Diskuse
20:41:11Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:41:50Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:42:50RNDr. T. Hasík1Diskuse
20:43:20JUDr. V. Málek1Diskuse
20:44:29Ing. J. Strnad0Diskuse
20:45:07JUDr. V. Málek2Diskuse
20:45:08Mgr. F. Velímský, Ph.D.2Diskuse
20:45:53Ing. J. Strnad0Diskuse
20:46:51Mgr. F. Velímský, Ph.D.3Diskuse
20:47:12M. Horský1Diskuse
20:48:28Mgr. D. Tichý1Diskuse
20:50:13Ing. J. Ruml1Diskuse
20:50:3027. Závěr