CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
zastupitelstvo
 
Dátum konania: 17.04.2023 Predsedajúci: Ing. Strnad
16:58:01zastupitelstvo
17:01:500. Zahájení
17:01:53Ing. J. Strnad0Předložení
17:02:270a. Elektronické hlasování
17:02:27Ing. J. Strnad0Předložení
17:02:550c. Volba návrhové komise
17:03:350d. Schválení programu jednání
17:04:42Ing. J. Strnad0Předložení
17:06:330e. Rozprava - usnesení
17:06:37Ing. J. Strnad0Předložení
17:07:061. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 06.02.2023
17:07:20Ing. J. Strnad0Předložení
17:07:302. Dotazy a připomínky občanů
17:07:35Ing. J. Strnad0Předložení
17:07:42Občan (ka) města1Diskuse
17:08:27JUDr. V. Málek1Diskuse
17:08:50Občan (ka) města1Diskuse
17:11:00M. Horský1Diskuse
17:12:21Občan (ka) města1Diskuse
17:14:33Bc. A. Vavřinová1Diskuse
17:15:44Občan (ka) města1Diskuse
17:16:56Ing. J. Ruml1Diskuse
17:19:20Občan (ka) města1Diskuse
17:20:46Ing. J. Strnad0Diskuse
17:23:20Občan (ka) města1Diskuse
17:24:06Ing. J. Strnad0Diskuse
17:24:30Ing. Z. Nezbedová1Diskuse
17:26:55Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
17:27:21M. Horský2Diskuse
17:28:29Ing. J. Strnad0Diskuse
17:29:36Ing. M. Ronovský0Diskuse
17:35:03Ing. J. Strnad0Diskuse
17:36:31Ing. Z. Nezbedová2Diskuse
17:36:32Ing. J. Ruml1Diskuse
17:40:24Ing. M. Ronovský0Diskuse
17:40:29M. Horský1Diskuse
17:40:37JUDr. V. Málek1Diskuse
17:41:30Ing. J. Strnad0Diskuse
17:41:37Občan (ka) města1Diskuse
17:44:06Ing. Z. Nezbedová1Diskuse
17:44:15Ing. Z. Nezbedová2Diskuse
17:44:49Občan (ka) města1Diskuse
17:49:15Ing. Z. Nezbedová3Diskuse
17:54:50JUDr. V. Málek2Diskuse
17:55:50Ing. M. Ronovský0Diskuse
17:57:42Občan (ka) města1Diskuse
17:59:49Ing. J. Strnad0Diskuse
18:00:36Mgr. R. Vaculíková2Diskuse
18:02:02Občan (ka) města1Diskuse
18:05:13Ing. J. Strnad0Diskuse
18:05:45Občan (ka) města1Diskuse
18:06:11MUDr. E. Petrikovič0Předložení
18:09:16Občan (ka) města1Diskuse
18:10:02MUDr. E. Petrikovič0Předložení
18:11:57Ing. J. Strnad0Diskuse
18:12:16Občan (ka) města1Diskuse
18:12:36Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
18:13:14Ing. J. Strnad0Diskuse
18:13:173. Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav Předkládá E. Petrikovič
18:13:20MUDr. E. Petrikovič0Předložení
18:13:26MUDr. E. Petrikovič0Předložení
18:27:06Občan (ka) města1Diskuse
18:29:18MUDr. E. Petrikovič0Předložení
18:30:23Občan (ka) města1Diskuse
18:31:41MUDr. E. Petrikovič0Předložení
18:32:24Ing. J. Strnad0Diskuse
18:32:29Občan (ka) města1Diskuse
18:32:53MUDr. E. Petrikovič0Předložení
18:35:33MUDr. C. Provazník1Diskuse
18:36:29Občan (ka) města1Diskuse
18:37:02Ing. J. Strnad0Diskuse
18:37:03MUDr. E. Petrikovič0Předložení
18:37:11JUDr. V. Málek1Diskuse
18:45:59Mgr. V. Drda1Diskuse
18:46:40Ing. J. Strnad0Diskuse
18:47:474. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v Městské nemocnici Čáslav
18:48:274. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v Městské nemocnici Čáslav
18:48:27JUDr. V. Málek0Předložení
19:02:05MUDr. E. Petrikovič1Předložení
19:06:52Občan (ka) města1Diskuse
19:07:32Ing. J. Ruml1Diskuse
19:12:41M. Horský1Diskuse
19:12:44M. Horský1Diskuse
19:13:34JUDr. V. Málek1Diskuse
19:18:11Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
19:18:49Občan (ka) města1Diskuse
19:20:09Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
19:23:11JUDr. V. Málek1Diskuse
19:24:49Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
19:26:31JUDr. V. Málek2Diskuse
19:27:32Ing. D. Blažej, MBA2Diskuse
19:28:07Mgr. V. Drda1Diskuse
19:28:35JUDr. V. Málek1Předložení
19:29:22Mgr. V. Drda1Diskuse
19:29:52Mgr. D. Tichý1Diskuse
19:31:03Mgr. V. Drda2Diskuse
19:31:46JUDr. V. Málek1Předložení
19:32:42Mgr. D. Mikš0Předložení
19:33:17JUDr. V. Málek1Předložení
19:34:08Občan (ka) města1Diskuse
19:37:15Mgr. V. Drda3Diskuse
19:38:21Občan (ka) města1Diskuse
19:39:30Ing. Z. Nezbedová1Diskuse
19:40:31Mgr. D. Tichý1Diskuse
19:42:06Občan (ka) města1Diskuse
19:43:01MUDr. E. Petrikovič1Diskuse
19:44:05V. Nezbeda1Diskuse
19:45:59Mgr. M. Jusko1Diskuse
19:47:14MUDr. E. Petrikovič2Diskuse
19:47:30Ing. J. Strnad0Diskuse
19:47:57M. Horský2Diskuse
19:48:22Ing. J. Strnad0Diskuse
19:49:265. Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za leden - únor 2023
19:49:49Mgr. F. Velímský, Ph.D.0Diskuse
19:50:43MUDr. E. Petrikovič1Diskuse
19:50:47MUDr. E. Petrikovič2Diskuse
19:51:56Ing. Z. Nezbedová1Diskuse
19:53:18Ing. Z. Nezbedová1Diskuse
19:53:24Ing. J. Strnad0Diskuse
20:03:36Mgr. D. Mikš0Předložení
20:04:31Ing. J. Strnad0Diskuse
20:04:41Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:05:186. Rozpočtové opatření č. 2/2023
20:05:24Ing. J. Strnad0Předložení
20:10:42M. Horský1Diskuse
20:16:56Ing. J. Strnad0Diskuse
20:17:10Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:17:547. Změna č. 6 Územního plánu Čáslav VI.)
20:17:57Ing. J. Strnad0Předložení
20:19:14Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Předložení
20:20:028. Změna č. 6 Územního plánu Čáslav VII.)
20:20:03Ing. J. Strnad0Předložení
20:20:26M. Horský1Diskuse
20:21:27Občan (ka) města1Diskuse
20:25:00Ing. J. Strnad0Diskuse
20:25:06Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:25:36Ing. J. Strnad0Diskuse
20:25:569. Územní plán Čáslav - změna určeného zastupitele
20:25:58Ing. J. Strnad0Předložení
20:26:43Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Předložení
20:27:3210. Odpis pohledávky za povinnou Margitou K.
20:27:34Mgr. R. Vaculíková0Předložení
20:27:40Mgr. R. Vaculíková1Předložení
20:28:39Ing. J. Strnad0Diskuse
20:28:43Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:29:1711. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2134/1, p.č. 1762/29 a části pozemku p.č. 1776/149 a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 309/2, části pozemku p.č. 309/3, p.č. 309/4, p.č. 306/124, p.č. 315/4 a p.č. 315/5 vše v k.ú. Čáslav
20:29:18Mgr. R. Vaculíková0Předložení
20:31:03Ing. J. Strnad0Diskuse
20:31:09Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:32:3912. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2076/6 v k.ú. Čáslav
20:32:40Mgr. R. Vaculíková0Předložení
20:32:44Mgr. R. Vaculíková1Předložení
20:33:50Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:34:07Ing. J. Strnad0Diskuse
20:34:41Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
20:35:47Ing. J. Strnad0Diskuse
20:36:22Mgr. F. Velímský, Ph.D.2Diskuse
20:37:0813. 1) Prodej části pozemku p.č. 1749/14 manželům P.; 2) Prodej části pozemku p.č. 1749/14 manželům B. obojí v k.ú. Čáslav
20:37:10Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:38:37Ing. J. Strnad0Diskuse
20:38:39Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:39:4114. Prodej pozemku p.č. St. 1563/1 v k.ú. Čáslav
20:39:50Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:40:58Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:41:4315. Rozdělení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 z programu SPORT
20:41:49Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
20:42:34Ing. J. Strnad0Diskuse
20:42:43Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:43:1716. Poskytnutí dotací z Programu KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH pro rok 2023
20:43:25Ing. Z. Nezbedová0Předložení
20:45:07Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:46:03JUDr. V. Málek1Diskuse
20:46:22Ing. Z. Nezbedová1Diskuse
20:47:25Ing. J. Strnad0Diskuse
20:47:46Mgr. F. Velímský, Ph.D.2Diskuse
20:48:2317. Rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města Čáslavi na rok 2023 z Programu REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
20:48:34Mgr. J. Žaloudek1Diskuse
20:51:43Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:52:35Ing. J. Strnad0Diskuse
20:52:39Mgr. F. Velímský, Ph.D.2Diskuse
20:53:1718. Plán činnosti finančního výboru na rok 2023
20:53:18Mgr. D. Mikš0Diskuse
20:54:29Ing. J. Strnad0Diskuse
20:54:35Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:55:2621. Závěr
20:55:29Ing. J. Strnad0Diskuse
20:55:39Ing. Z. Nezbedová1Diskuse
20:56:03Ing. M. Ronovský0Diskuse
20:56:10Ing. Z. Nezbedová1Předložení
20:56:37Ing. M. Ronovský0Diskuse
20:57:03Ing. J. Strnad0Diskuse
20:57:06Ing. Z. Nezbedová1Předložení
20:57:14Ing. M. Ronovský0Diskuse
20:57:21Ing. Z. Nezbedová1Předložení
20:57:58Ing. M. Ronovský0Diskuse
20:58:17Ing. Z. Nezbedová1Předložení
20:58:36Ing. M. Ronovský0Diskuse
20:58:42Ing. J. Strnad0Diskuse
20:58:44Ing. J. Ruml1Diskuse
20:59:08Ing. J. Strnad0Diskuse