CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
zastupitelstvo
 
Dátum konania: 12.09.2022 Predsedajúci: JUDr. Málek
17:00:34zastupitelstvo
17:02:380. Zahájení
17:02:420. Zahájení
17:02:460a. Elektronické hlasování
17:03:040b. Volba ověřovatelů zápisu
17:03:07JUDr. V. Málek0Předložení
17:03:450c. Volba návrhové komise
17:03:47JUDr. V. Málek0Předložení
17:04:250d. Schválení programu jednání
17:04:27JUDr. V. Málek0Předložení
17:08:190e. Rozprava - usnesení
17:08:22JUDr. V. Málek0Předložení
17:09:111. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 20.6.2022
17:09:13JUDr. V. Málek0Předložení
17:09:402. Dotazy a připomínky občanů
17:09:42JUDr. V. Málek0Předložení
17:10:21Občan (ka) města1Diskuse
17:11:34JUDr. V. Málek0Předložení
17:11:37JUDr. V. Málek0Diskuse
17:12:44Ing. J. Strnad1Diskuse
17:13:13Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
17:13:40JUDr. V. Málek0Diskuse
17:13:46Občan (ka) města1Diskuse
17:14:28JUDr. V. Málek0Diskuse
17:14:39J. Polmanová1Diskuse
17:14:54JUDr. V. Málek0Diskuse
17:15:11Občan (ka) města1Diskuse
17:17:03Ing. J. Strnad2Diskuse
17:17:38Občan (ka) města1Diskuse
17:17:54JUDr. V. Málek0Diskuse
17:18:17 Aktuální stav nemocnice Čáslav
17:18:20JUDr. V. Málek0Předložení
17:25:52Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
17:30:02JUDr. V. Málek0Diskuse
17:30:30Občan (ka) města1Diskuse
17:33:40Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
17:34:57Občan (ka) města1Diskuse
17:35:10JUDr. V. Málek0Diskuse
17:35:22Občan (ka) města1Diskuse
17:35:45Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
17:38:02Občan (ka) města1Diskuse
17:38:39MUDr. M. Tvarohová1Diskuse
17:39:26JUDr. V. Málek0Diskuse
17:45:32Občan (ka) města1Diskuse
17:46:07JUDr. V. Málek0Diskuse
17:47:43Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
17:47:52Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
17:48:48Mgr. R. Vaculíková2Diskuse
17:50:16Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
17:52:41Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
17:54:30JUDr. V. Málek0Diskuse
17:54:39M. Horský1Diskuse
17:55:40JUDr. V. Málek0Diskuse
17:55:45Občan (ka) města1Diskuse
17:56:09M. Horský2Diskuse
17:56:24Občan (ka) města1Diskuse
17:56:39MUDr. M. Mandáková1Diskuse
17:56:43M. Horský3Diskuse
17:57:35Občan (ka) města1Diskuse
17:58:25Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
17:59:10Občan (ka) města1Diskuse
17:59:28Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
18:00:19JUDr. V. Málek0Diskuse
18:00:28Občan (ka) města1Diskuse
18:00:52Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
18:01:04Občan (ka) města1Diskuse
18:01:11Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
18:01:40JUDr. V. Málek0Diskuse
18:01:50Občan (ka) města1Diskuse
18:02:04JUDr. V. Málek0Diskuse
18:02:58Občan (ka) města1Diskuse
18:03:10JUDr. V. Málek0Diskuse
18:03:20B. Chalupová1Diskuse
18:04:23Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
18:04:34JUDr. V. Málek0Diskuse
18:05:24Ing. D. Blažej, MBA2Diskuse
18:07:25JUDr. V. Málek0Diskuse
18:10:51Ing. J. Strnad1Diskuse
18:11:40B. Chalupová2Diskuse
18:11:42Ing. J. Strnad2Diskuse
18:11:57JUDr. V. Málek0Diskuse
18:12:22B. Chalupová3Diskuse
18:12:23Ing. J. Strnad3Diskuse
18:13:27JUDr. V. Málek0Diskuse
18:14:49Ing. J. Strnad4Diskuse
18:15:05JUDr. V. Málek0Diskuse
18:15:24Ing. J. Strnad5Diskuse
18:16:08M. Horský4Diskuse
18:16:10Ing. J. Strnad6Diskuse
18:16:22M. Horský5Diskuse
18:17:52Mgr. D. Tichý1Diskuse
18:19:18Občan (ka) města1Diskuse
18:21:56M. Horský1Diskuse
18:22:18Občan (ka) města1Diskuse
18:26:25JUDr. V. Málek0Diskuse
18:28:30MUDr. M. Mandáková2Diskuse
18:35:02Ing. J. Strnad7Diskuse
18:36:07JUDr. V. Málek0Diskuse
18:44:58Ing. J. Havlíček, MBA1Diskuse
18:45:44JUDr. V. Málek0Diskuse
18:47:41Mgr. MUDr. Dita Mlynářová1Diskuse
18:48:14JUDr. V. Málek0Diskuse
18:48:45Ing. J. Havlíček, MBA2Diskuse
18:49:15JUDr. V. Málek0Diskuse
18:50:29Občan (ka) města1Diskuse
18:52:34Ing. D. Blažej, MBA3Diskuse
18:54:29JUDr. V. Málek0Diskuse
18:54:39Občan (ka) města1Diskuse
18:55:05Ing. D. Blažej, MBA4Diskuse
18:55:31JUDr. V. Málek0Diskuse
18:55:493. Příslib dotace na opravu fasády domu č.p. 386/1 v ulici Jablonského v Čáslavi
18:55:53JUDr. V. Málek0Předložení
19:00:06Mgr. D. Mikš0Předložení
19:01:41M. Horský1Předložení
19:01:48B. Chalupová1Předložení
19:02:22Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
19:02:52JUDr. V. Málek0Diskuse
19:03:01M. Horský2Diskuse
19:03:59Mgr. M. Jusko1Diskuse
19:04:34Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
19:05:54Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
19:06:30Mgr. F. Velímský, Ph.D.2Diskuse
19:06:57JUDr. V. Málek0Diskuse
19:07:20MUDr. L. Tichý1Diskuse
19:07:574. Změna č. 5 Územního plánu Čáslav
19:08:01JUDr. V. Málek0Předložení
19:10:54Mgr. D. Mikš1Diskuse
19:11:23M. Horský1Diskuse
19:12:34Občan (ka) města1Diskuse
19:13:51JUDr. V. Málek0Diskuse
19:13:57Mgr. M. Jusko1Diskuse
19:15:395. Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za červen-červenec 2022
19:15:45Mgr. M. Jusko0Diskuse
19:16:36JUDr. V. Málek0Diskuse
19:16:396. Rozpočtové opatření č. 4/2022
19:16:44M. Horský0Předložení
19:20:08Ing. J. Strnad1Diskuse
19:20:59Mgr. M. Jusko1Diskuse
19:21:13JUDr. V. Málek0Diskuse
19:21:30Mgr. M. Jusko1Diskuse
19:22:147. Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2022
19:22:18Mgr. M. Jusko0Předložení
19:25:01JUDr. V. Málek0Diskuse
19:25:02Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
19:25:44JUDr. V. Málek0Diskuse
19:26:108. a) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1172/39 v k.ú. Čáslav; b) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1172/39 v k.ú. Čáslav
19:26:12JUDr. A. Krúpová0Předložení
19:29:01JUDr. V. Málek0Diskuse
19:29:13MUDr. L. Tichý1Diskuse
19:29:36JUDr. V. Málek0Diskuse
19:30:009. 1) Bezúplatný převod pozemků p.č. 2020/4, p.č. 2336/375, část pozemku p.č. 2020/3 a část pozemku 2019/2 vše v k.ú. Čáslav; 2) Prodej části pozemku p.č. 2020/3 a dvě části pozemku p.č. 2019/2 vše v k.ú. Čáslav
19:30:02JUDr. A. Krúpová0Předložení
19:31:16JUDr. V. Málek0Diskuse
19:31:31Mgr. M. Jusko1Diskuse
19:32:1410. Záměr směny části pozemků p.č. 2053 a p.č. 2051 oba v k.ú. Čáslav za část pozemku p.č. 1262 v k.ú. Močovice
19:32:16JUDr. A. Krúpová0Předložení
19:33:20JUDr. V. Málek0Diskuse
19:33:29MUDr. L. Tichý1Diskuse
19:34:0911. Dotazy a připomínky zastupitelů
19:34:16JUDr. V. Málek0Diskuse
19:34:35Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
19:35:04M. Horský1Diskuse
19:35:26J. Polmanová1Diskuse
19:35:56M. Horský2Diskuse
19:37:14JUDr. V. Málek0Diskuse
19:38:07M. Horský3Diskuse
19:38:37Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
19:38:51M. Horský4Diskuse
19:39:50JUDr. V. Málek0Diskuse
19:40:0212. Informativní zprávy / Různé:
19:40:0613. Závěr
19:40:08JUDr. V. Málek0Diskuse