CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
zastupitelstvo
 
Dátum konania: 20.06.2022 Predsedajúci: JUDr. Málek
17:01:44zastupitelstvo
17:01:510. Zahájení
17:01:56JUDr. V. Málek0Předložení
17:03:030. Zahájení
17:03:140a. Elektronické hlasování
17:03:25JUDr. V. Málek0Předložení
17:04:020b. Volba ověřovatelů zápisu
17:04:11JUDr. V. Málek0Předložení
17:04:320c. Volba návrhové komise
17:04:39JUDr. V. Málek0Předložení
17:05:060d. Schválení programu jednání
17:08:44JUDr. V. Málek0Předložení
17:09:53Mgr. D. Mikš1Diskuse
17:11:54M. Horský1Diskuse
17:12:42JUDr. V. Málek0Předložení
17:13:13Mgr. D. Mikš1Diskuse
17:13:32JUDr. V. Málek0Předložení
17:15:180e. Rozprava - usnesení
17:15:24JUDr. V. Málek0Předložení
17:15:281. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 11.4.2022
17:15:322. Dotazy a připomínky občanů
17:15:35JUDr. V. Málek0Předložení
17:15:46Občan (ka) města1Diskuse
17:22:40M. Horský1Diskuse
17:22:42JUDr. V. Málek0Diskuse
17:22:59M. Horský2Diskuse
17:26:11Bc. R. Holík1Diskuse
17:28:38Občan (ka) města1Diskuse
17:29:08JUDr. V. Málek0Diskuse
17:29:11Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
17:30:26Mgr. D. Tichý1Diskuse
17:31:17Mgr. D. Tichý2Diskuse
17:31:21Občan (ka) města1Diskuse
17:33:15JUDr. V. Málek0Diskuse
17:35:52M. Horský3Diskuse
17:37:26Občan (ka) města1Diskuse
17:38:58JUDr. V. Málek0Diskuse
17:39:41Občan (ka) města1Diskuse
17:42:31JUDr. V. Málek0Diskuse
17:44:13Občan (ka) města1Diskuse
17:44:40JUDr. V. Málek0Diskuse
17:44:46Občan (ka) města1Diskuse
17:44:55JUDr. V. Málek0Diskuse
17:45:01Občan (ka) města1Diskuse
17:55:01JUDr. V. Málek0Diskuse
17:57:15Občan (ka) města1Diskuse
17:59:22M. Horský4Diskuse
18:00:34Občan (ka) města1Diskuse
18:00:57M. Horský5Diskuse
18:02:04Občan (ka) města1Diskuse
18:02:53JUDr. V. Málek0Diskuse
18:03:423 Urbanistická studie - nová výstavba v lokalitě Prokopa Holého
18:04:12Mgr. D. Mikš1Diskuse
18:07:29Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
18:10:11M. Horský1Diskuse
18:10:14Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
18:10:44M. Horský2Diskuse
18:11:37JUDr. V. Málek0Diskuse
18:13:47Mgr. D. Mikš1Diskuse
18:13:50Mgr. D. Mikš1Diskuse
18:14:49Mgr. M. Jusko1Diskuse
18:14:56Občan (ka) města1Diskuse
18:16:10M. Horský1Diskuse
18:17:30Občan (ka) města1Diskuse
18:19:59JUDr. V. Málek0Diskuse
18:20:49Mgr. M. Jusko2Diskuse
18:22:08Mgr. D. Mikš1Diskuse
18:22:50Občan (ka) města1Diskuse
18:26:23M. Horský2Diskuse
18:26:27M. Horský3Diskuse
18:27:41Občan (ka) města1Diskuse
18:30:46Mgr. F. Velímský, Ph.D.2Diskuse
18:31:50JUDr. V. Málek0Diskuse
18:32:26Občan (ka) města1Diskuse
18:34:42Mgr. F. Velímský, Ph.D.3Diskuse
18:35:19JUDr. V. Málek0Diskuse
18:35:42Mgr. D. Mikš2Diskuse
18:36:424. Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2021
18:36:51JUDr. V. Málek0Předložení
18:36:54M. Horský1Předložení
18:40:53Ing. J. Strnad1Diskuse
18:42:04Ing. Ronovský1Diskuse
18:43:16Ing. J. Strnad1Diskuse
18:43:26Mgr. M. Jusko1Diskuse
18:44:03JUDr. V. Málek0Diskuse
18:44:09RNDr. T. Hasík1Diskuse
18:44:495. Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2021
18:44:59M. Horský1Diskuse
18:45:56JUDr. V. Málek0Diskuse
18:46:02J. Polmanová1Diskuse
18:46:396. Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2022 auditorské společnosti
18:46:52M. Horský1Diskuse
18:46:54M. Horský1Předložení
18:47:35JUDr. V. Málek0Diskuse
18:47:42Ing. J. Havlíček, MBA1Diskuse
18:47:46Ing. J. Havlíček, MBA2Diskuse
18:48:00M. Horský2Diskuse
18:48:23Ing. J. Strnad1Diskuse
18:48:51M. Horský3Diskuse
18:48:53Mgr. M. Jusko1Diskuse
18:49:27Ing. J. Strnad2Diskuse
18:49:47M. Horský1Diskuse
18:50:40Ing. J. Havlíček, MBA3Diskuse
18:51:22JUDr. V. Málek0Diskuse
18:51:50RNDr. T. Hasík1Diskuse
18:52:327. Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za březen-květen 2022
18:52:50Mgr. M. Jusko1Diskuse
18:52:50Mgr. M. Jusko1Předložení
18:53:26JUDr. V. Málek0Diskuse
18:53:558. Rozpočtové opatření č. 3/2022
18:54:00M. Horský0Předložení
19:03:16J. Polmanová1Diskuse
19:03:35JUDr. V. Málek0Diskuse
19:04:009. Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030
19:16:04JUDr. V. Málek0Předložení
19:19:25Host1Diskuse
19:23:50JUDr. V. Málek0Diskuse
19:24:52Občan (ka) města1Diskuse
19:26:11JUDr. V. Málek0Diskuse
19:27:28Občan (ka) města1Diskuse
19:28:21JUDr. V. Málek0Diskuse
19:28:39Občan (ka) města1Diskuse
19:30:38JUDr. V. Málek0Diskuse
19:30:43MUDr. M. Mandáková1Diskuse
19:31:16JUDr. V. Málek0Diskuse
19:31:36RNDr. T. Hasík1Diskuse
19:32:1210. Aktuální vývoj v odpadovém hospodářství v Čáslavi
19:32:19JUDr. V. Málek0Předložení
19:57:00Občan (ka) města1Diskuse
19:58:57MUDr. M. Mandáková1Diskuse
19:59:20Ing. Ronovský1Diskuse
20:03:03Ing. J. Strnad1Diskuse
20:03:20Ing. Ronovský2Diskuse
20:03:55JUDr. V. Málek0Diskuse
20:04:54Ing. J. Strnad2Diskuse
20:05:08Ing. Ronovský3Diskuse
20:05:54JUDr. V. Málek0Diskuse
20:06:00Mgr. D. Tichý1Diskuse
20:06:38JUDr. V. Málek0Diskuse
20:06:4811. Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Čáslavi na volební období 2022 - 2026
20:07:17JUDr. V. Málek0Předložení
20:08:29J. Polmanová1Diskuse
20:09:0312. Žádost o prodloužení lhůty pro doložení opravy a způsobilosti užívání zámku – Droinvest s.r.o.
20:09:14JUDr. V. Málek0Předložení
20:11:35Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
20:12:06JUDr. V. Málek0Diskuse
20:12:25RNDr. T. Hasík1Diskuse
20:13:0413. Změna č. 4 územního plánu Čáslav
20:13:08M. Horský0Předložení
20:18:08JUDr. V. Málek0Diskuse
20:18:35J. Polmanová1Diskuse
20:19:0514. Změna č. 5 územního plánu Čáslav - V. Málek
20:19:07M. Horský0Předložení
20:19:10M. Horský1Předložení
20:19:41JUDr. V. Málek0Diskuse
20:19:49RNDr. T. Hasík1Diskuse
20:21:36RNDr. T. Hasík1Diskuse
20:21:38M. Horský1Předložení
20:22:35JUDr. V. Málek0Diskuse
20:23:30Vedoucí odboru1Diskuse
20:24:14JUDr. V. Málek0Diskuse
20:25:10Vedoucí odboru1Diskuse
20:25:56M. Horský1Diskuse
20:33:31JUDr. V. Málek0Diskuse
20:40:25RNDr. T. Hasík2Diskuse
20:41:01JUDr. V. Málek0Diskuse
20:41:3615. Změna č. 5 - I. územního plánu Čáslav
20:41:39M. Horský0Předložení
20:42:06JUDr. V. Málek0Diskuse
20:42:18M. Horský1Diskuse
20:42:32J. Polmanová1Diskuse
20:43:1816. Změna č. 5 - II. územního plánu Čáslav
20:43:20M. Horský0Předložení
20:43:28JUDr. V. Málek0Diskuse
20:43:35RNDr. T. Hasík1Diskuse
20:44:06JUDr. V. Málek0Diskuse
20:44:2217. Změna č. 5 - III. územního plánu Čáslav
20:44:26JUDr. V. Málek0Diskuse
20:44:41J. Polmanová1Diskuse
20:47:1618. Změna č. 5 - IV. územního plánu Čáslav
20:47:23JUDr. V. Málek0Diskuse
20:47:42RNDr. T. Hasík1Diskuse
20:48:2819. Změna č. 5 - V. územního plánu Čáslav
20:48:30JUDr. V. Málek0Diskuse
20:48:49Občan (ka) města1Diskuse
20:49:23JUDr. V. Málek0Diskuse
20:49:40Občan (ka) města1Diskuse
20:49:50JUDr. V. Málek0Diskuse
20:50:09J. Polmanová1Diskuse
20:51:2820. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2137 v k.ú. Čáslav
20:51:31JUDr. V. Málek0Diskuse
20:51:37JUDr. A. Krúpová1Diskuse
20:52:46JUDr. V. Málek0Diskuse
20:52:50Ing. J. Havlíček, MBA1Diskuse
20:53:28JUDr. A. Krúpová2Diskuse
20:54:02JUDr. V. Málek0Diskuse
20:54:11RNDr. T. Hasík1Diskuse
20:55:1021. a) Záměr na bezúplatný převod pozemků p.č. 2020/4, 2336/375, části pozemku p.č. 2020/3 a části pozemku p.č. 2019/2 v k.ú. Čáslav b) Záměr na prodej části pozemku p.č. 2020/3 a dvě části pozemku p.č. 2019/2 v k.ú. Čáslav
20:55:12JUDr. A. Krúpová1Diskuse
20:57:23JUDr. V. Málek0Diskuse
20:57:59J. Polmanová1Diskuse
20:59:55JUDr. V. Málek0Diskuse
21:00:1322. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 158/2 v k.ú. Čáslav
21:00:14JUDr. A. Krúpová1Diskuse
21:01:32JUDr. V. Málek0Diskuse
21:01:41RNDr. T. Hasík1Diskuse
21:02:33JUDr. V. Málek0Diskuse
21:03:54JUDr. A. Krúpová2Diskuse
21:04:57JUDr. V. Málek0Diskuse
21:05:12J. Polmanová1Diskuse
21:06:4624. a) Záměr odkupu pozemku pod chodníkem, jež je součástí pozemku p.č. 1776/35 v k. ú. Čáslav b) Záměr prodeje pozemku p.č. 1776/149 a 1762/29 v k.ú. Čáslav
21:06:48JUDr. A. Krúpová1Diskuse
21:08:02JUDr. V. Málek0Diskuse
21:08:14RNDr. T. Hasík1Diskuse
21:08:56JUDr. V. Málek0Diskuse
21:09:1525. a) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1749/14 v k. ú. Čáslav b) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1749/14 v k.ú. Čáslav
21:09:23JUDr. A. Krúpová1Diskuse
21:10:31JUDr. V. Málek0Diskuse
21:10:43RNDr. T. Hasík1Diskuse
21:11:3926. Smlouva o zřízení práva stavby ke stavbě teplovodních kanálů pod názvem „Čáslav, ul. Žitenická, Oprava a rozšíření tepelných sítí na pozemcích parc. č. 266/1, 266/11, 266/13, 266/14, 266/15, 266/23, 266/24, 266/33, 266/42, 266/43, 266/49, 1755/7, 1755/11, 1960/5“ mezi spol. Čáslavská servisní s.r.o. a městem Čáslav
21:11:41JUDr. A. Krúpová1Diskuse
21:12:21JUDr. V. Málek0Diskuse
21:12:35J. Polmanová1Diskuse
21:12:43J. Polmanová3Diskuse
21:13:5427. Poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví pro rok 2022
21:13:58MUDr. M. Mandáková1Diskuse
21:14:02MUDr. M. Mandáková2Diskuse
21:16:44JUDr. V. Málek0Diskuse
21:17:03J. Polmanová1Diskuse
21:17:4728. Dotazy a připomínky zastupitelů
21:17:51JUDr. V. Málek0Diskuse
21:18:07Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
21:20:22JUDr. V. Málek0Diskuse
21:20:44M. Horský1Diskuse
21:23:35JUDr. V. Málek0Diskuse
21:30:0229. Informativní zprávy / Různé: Aktuální situace v Městské nemocnici Čáslav
21:30:1130. Závěr