CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
zastupitelstvo
 
Dátum konania: 11.04.2022 Predsedajúci: JUDr. Málek
16:59:50zastupitelstvo
17:02:200. Zahájení
17:04:390a. elektronické hlasování
17:04:410b. Volba ověřovatelů zápisu
17:05:190c. Volba návrhové komise
17:06:090d. Schválení programu jednání
17:09:240e. rozprava - usnesení
17:10:091. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM 7.2.2022
17:10:372. Dotazy a připomínky občanů
17:11:10Občan (ka) města1Diskuse
17:11:52JUDr. V. Málek0Diskuse
17:19:57JUDr. A. Krúpová1Diskuse
17:20:41JUDr. V. Málek0Předložení
17:20:44JUDr. V. Málek0Předložení
17:20:55Občan (ka) města1Diskuse
17:26:33JUDr. V. Málek0Předložení
17:30:32MUDr. M. Mandáková1Předložení
17:34:54JUDr. V. Málek0Diskuse
17:36:28Občan (ka) města1Diskuse
17:37:48JUDr. V. Málek0Předložení
17:37:52Občan (ka) města1Diskuse
17:38:41JUDr. V. Málek0Předložení
17:40:10Občan (ka) města1Diskuse
17:45:10M. Horský1Diskuse
17:45:12JUDr. V. Málek0Předložení
17:45:18JUDr. V. Málek0Předložení
17:46:41Občan (ka) města1Diskuse
17:47:02Ing. Ronovský1Diskuse
17:47:33M. Horský2Diskuse
17:48:53Občan (ka) města1Diskuse
17:49:59Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
17:50:35M. Horský3Diskuse
17:50:37Ing. J. Strnad1Diskuse
17:50:40Ing. J. Strnad2Diskuse
17:51:18M. Horský4Diskuse
17:52:22Mgr. D. Tichý1Diskuse
17:53:02Občan (ka) města1Diskuse
17:53:03JUDr. V. Málek0Předložení
17:53:18Občan (ka) města1Diskuse
17:54:14JUDr. V. Málek0Diskuse
17:57:51Občan (ka) města1Diskuse
17:58:44JUDr. V. Málek0Předložení
17:59:00M. Horský5Předložení
17:59:25Občan (ka) města1Diskuse
18:00:27Mgr. D. Tichý1Diskuse
18:00:53MUDr. M. Mandáková2Diskuse
18:02:27JUDr. V. Málek0Diskuse
18:02:30M. Horský6Diskuse
18:05:07JUDr. V. Málek0Předložení
18:05:183. Rozpočtové opatření č. 2/2022
18:05:27M. Horský1Diskuse
18:12:47Mgr. M. Jusko1Diskuse
18:13:35M. Horský2Diskuse
18:15:31JUDr. V. Málek0Diskuse
18:15:43Mgr. M. Jusko2Diskuse
18:16:04Ing. J. Strnad1Diskuse
18:17:14M. Horský3Diskuse
18:18:00Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
18:19:49M. Horský4Diskuse
18:23:50JUDr. V. Málek0Diskuse
18:26:00Mgr. R. Vaculíková1Diskuse
18:27:22M. Horský5Diskuse
18:28:40Mgr. D. Mikš1Diskuse
18:28:48Mgr. R. Vaculíková2Diskuse
18:29:06M. Horský6Diskuse
18:29:55Mgr. D. Mikš1Diskuse
18:34:26JUDr. V. Málek0Předložení
18:38:01Ing. J. Strnad2Diskuse
18:39:30Ing. Ronovský0Diskuse
18:41:15JUDr. V. Málek0Diskuse
18:42:30Ing. J. Strnad3Diskuse
18:43:15JUDr. V. Málek0Diskuse
18:43:55M. Horský7Diskuse
18:47:00JUDr. V. Málek0Diskuse
18:47:21Ing. D. Blažej, MBA2Diskuse
18:47:46JUDr. V. Málek0Diskuse
18:47:53Občan (ka) města1Diskuse
18:48:24JUDr. V. Málek0Diskuse
18:49:42Občan (ka) města1Diskuse
18:50:11JUDr. V. Málek0Diskuse
18:51:01Mgr. M. Jusko2Diskuse
18:51:10Mgr. D. Mikš2Diskuse
18:51:28JUDr. V. Málek0Předložení
18:51:28JUDr. V. Málek0Diskuse
18:52:154. Schválení dofinancování dopravního automobilu pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Čáslav
18:52:32JUDr. V. Málek0Předložení
18:56:37Ing. J. Havlíček, MBA0Diskuse
18:57:10JUDr. V. Málek0Diskuse
18:57:395. Poskytnutí individuální dotace – Festival Formanova Čáslav (1. ročník)
18:57:43JUDr. V. Málek0Předložení
19:00:51Mgr. D. Mikš0Předložení
19:01:30JUDr. V. Málek0Diskuse
19:02:076. Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v roce 2022
19:02:09JUDr. V. Málek0Předložení
19:02:52M. Horský1Předložení
19:04:04Mgr. D. Mikš0Předložení
19:04:37JUDr. V. Málek0Diskuse
19:05:027. Záměr odkoupit pozemek pod chodníkem, který je součástí pozemku p.č. 1776/36 v k.ú. Čáslav
19:05:06JUDr. V. Málek0Předložení
19:05:11JUDr. A. Krúpová1Předložení
19:06:44Mgr. D. Mikš0Diskuse
19:06:47Mgr. D. Mikš0Diskuse
19:07:21JUDr. V. Málek0Diskuse
19:07:438. Odkoupení části pozemku p.č. 1594 a pozemku st. p.č. 3831 oba v k.ú. Čáslav a prodej části pozemku st.p.č. 357 v k.ú. Čáslav
19:07:50JUDr. A. Krúpová1Diskuse
19:08:48JUDr. V. Málek0Předložení
19:08:59Mgr. D. Mikš0Předložení
19:09:34JUDr. V. Málek0Předložení
19:10:029. Odkoupení pozemku p.č. 658/72, 298/33 a pozemku p.č. 298/34, vše v k.ú. Čáslav
19:10:03JUDr. A. Krúpová1Diskuse
19:10:49JUDr. V. Málek0Předložení
19:10:59Ing. J. Havlíček, MBA1Předložení
19:11:49JUDr. V. Málek0Diskuse
19:12:1410. Záměr prodeje části pozemku p.č. 658/30 v k.ú. Čáslav
19:12:15JUDr. A. Krúpová1Diskuse
19:12:59JUDr. V. Málek0Předložení
19:13:09Mgr. D. Mikš0Předložení
19:13:40JUDr. V. Málek0Diskuse
19:14:0511. Prodej části pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Čáslav
19:14:16JUDr. A. Krúpová1Diskuse
19:15:21JUDr. V. Málek0Předložení
19:15:29Mgr. D. Mikš0Předložení
19:15:48JUDr. A. Krúpová2Předložení
19:16:08JUDr. V. Málek0Předložení
19:16:12JUDr. A. Krúpová3Předložení
19:16:24JUDr. V. Málek0Předložení
19:16:32M. Horský1Diskuse
19:17:13Mgr. D. Mikš0Diskuse
19:17:45JUDr. V. Málek0Předložení
19:17:53Ing. J. Havlíček, MBA1Předložení
19:18:32JUDr. V. Málek0Předložení
19:18:5912. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru v roce 2021
19:19:07Ing. D. Blažej, MBA1Diskuse
19:22:39JUDr. V. Málek0Předložení
19:22:40Ing. J. Havlíček, MBA1Diskuse
19:23:50M. Horský1Diskuse
19:25:38JUDr. V. Málek0Diskuse
19:28:4313. Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za leden – únor 2022
19:28:58Mgr. M. Jusko1Diskuse
19:29:36JUDr. V. Málek0Předložení
19:29:5214. Vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny za rok 2021
19:29:59JUDr. V. Málek0Diskuse
19:30:03Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Diskuse
19:31:35JUDr. V. Málek0Předložení
19:31:46Ing. J. Havlíček, MBA1Předložení
19:32:08JUDr. V. Málek0Předložení
19:32:3715. Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2022
19:32:39JUDr. V. Málek0Předložení
19:32:40Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Předložení
19:34:54JUDr. V. Málek0Předložení
19:35:09Mgr. D. Mikš0Předložení
19:35:34JUDr. V. Málek0Předložení
19:35:5916. Poskytnutí dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2022
19:36:05JUDr. V. Málek0Předložení
19:36:12Mgr. F. Velímský, Ph.D.1Předložení
19:39:36JUDr. V. Málek0Předložení
19:40:28Ing. J. Havlíček, MBA2Předložení
19:40:48JUDr. V. Málek0Předložení
19:41:2317. Prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události
19:41:25JUDr. V. Málek0Předložení
19:45:22Mgr. D. Mikš0Předložení
19:46:21JUDr. V. Málek0Předložení
19:46:5018. Dotazy a připomínky zastupitelů
19:46:53JUDr. V. Málek0Předložení
19:47:49RNDr. T. Hasík1Diskuse
19:54:10JUDr. V. Málek0Předložení
19:54:56M. Horský1Předložení
19:56:28J. Polmanová1Diskuse
19:56:42JUDr. V. Málek0Předložení
19:56:46Mgr. D. Tichý1Diskuse
20:01:00M. Horský1Diskuse
20:01:21Ing. J. Strnad1Diskuse
20:02:28M. Horský2Diskuse
20:03:42JUDr. V. Málek0Diskuse
20:05:06B. Chalupová1Diskuse
20:05:24M. Horský3Diskuse
20:06:03JUDr. V. Málek0Diskuse
20:08:1519. Informativní zprávy / Různé: Uvolnění z funkce člena kontrolního výboru
20:08:1720. Závěr