BitEST Kutná Hora
Výsledky hlasování na zasedání č. 202004 - zastupitelstvo
Předsedajíci: JUDr. Málek Konaného dne 22.07.2020
Hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Elektronické hlasování 21 21
2 0b. - Volba ověřovatelů zápisu 21 19
3 0c. - Volba návrhové komise 21 19
4 0d. - Schválení programu jednání 21 21
5 0e. - Rozprava - usnesení 21 21
6 1. - Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady 21 21
7 2. - Aktuální situace v Městské nemocnici v Čáslavi 21 9
( Pozn: Návrh pan Urban )
8 2. - Aktuální situace v Městské nemocnici v Čáslavi 21 20
( Pozn: Návrh pan Horský )