Pracovní skupina Životní prostředí

 

Složení pracovní skupiny:

Ing. Michal Černý
Veronika Jandová
Ing. Zdeňka Nezmeškalová
Lenka Jelínková