Pracovní skupina „Veřejný prostor a volnočasové aktivity“

Pracovní skupina „Veřejný prostor a volnočasové aktivity“ je sice menší skupina, ale má rovnoměrné zastoupení žen a mužů a rovněž rovnoměrné zastoupení zástupců veřejnosti a zvolených politických subjektů města. Jejími členy jsou Ilona Hrubanová, Lenka Vohradníková, David Smejkal a Jan Procházka.  

Hlavní snahou a náplní pracovní skupiny bude to, aby byl veřejný prostor ve městě Čáslavi pohlazením po duši pro její obyvatele. Rádi bychom se spolupodíleli na městem plánovaných změnách ve veřejném prostoru, tak aby po diskusi se zástupci radnice a se zapojením názorů veřejnosti byla některá místa v rámci veřejného prostoru lépe a smysluplněji využita pro potřeby obyvatel. Jde nám o to, aby se veřejný prostor (a to nejen náměstí) více otevřel kulturním a sportovním akcím a možnostem a obyvatelé jím pouze neprocházeli, ale aktivně v něm mohli žít. Úkol to bude nelehký a asi ne vždy se různé představy a nápady budou líbit všem. Nicméně rádi bychom v tomto ohledu byli maximálně otevření obyvatelům města, rádi bychom představovali záměry, nápady a vedli k nim konstruktivní diskusi, a to jak s využitím sociálních sítí, tak prostřednictvím dalších informačních kanálů města. Samozřejmostí bude i spolupráce a diskuse určitých věcí s ostatními pracovními skupinami a komisemi města.

První seznamovací sezení pracovní skupiny „Veřejný prostor a volnočasové aktivity“ proběhlo v polovině února 2019 a jeho cílem bylo seznámit se se záběrem činností, představami jednotlivých členů a v neposlední řadě i s představou města, přičemž prvního setkání se zúčastnil i pan místostarosta. Po vzájemné diskuzi o veřejném prostoru jsou konkrétními cíli mimo jiné:

  • zkulturňování a lepší využívání veřejného prostoru města pro sportovní i rekreační vyžití
  • využití veřejného prostoru pro kulturní nebo umělecké akce (např. během letních měsíců)
  • hledání využití a zkulturnění nevyužitých prostorů ve městě
  • využití městského prostoru k připomínce důležitých osobností a událostí

Konkrétně tedy půjde v budoucnu o diskusi a řešení revitalizace a využití parku v ulici Těsnohlídkova, případně rybníku a parku pod hradbami. Budeme se zamýšlet, jak řešit využití parku ve Vodrantech, městský park ve Filipově, případně Hrádek. Dále se budeme zabývat sportovišti pro veřejnost nebo návštěvníky města (dětská hřiště, skatepark, parkourové hřiště, petanq, disc golf, městský orientační běh, další rozvoj cyklostezek atd.). Co se kultury týká, budeme se zabývat využitím veřejného prostoru pro výstavy, umístěním soch nebo památníků odkazujících na významné rodáky nebo události (J. Svoboda, M. Forman) nebo diskusí nad osvětlením městských památek.

V oblasti volnočasových aktivit je potřeba rozlišovat volnočasové aktivity neřízené, tzn. aktivity, které obyvatelé města mohou vykonávat, kdy chtějí, pokud k nim mají v rámci veřejného prostoru vhodné a dostupné podmínky, s čímž souvisí plány zmíněné výše, a dále pak volnočasové aktivity řízené, tzn. sportovní nebo kulturní akce, které někdo pro lidi cíleně organizuje. U řízených volnočasových aktivit máme tyto představy a cíle:

  • využívat spolupráci s městem a ostatními pracovními skupinami či komisemi
  • využívat a znát názory obyvatel na další rozšíření řízených volnočasových aktivit
  • inspirovat se nápady z jiných měst v Česku i ve světě
  • ideálně se snažit přinést za rozumné náklady maximální možnosti

Všechny výše zmíněné nápady se určitě nepodaří realizovat ihned a přes noc, jde o plány a vize na delší období. Čáslav je krásné město a v posledních letech se toho hodně udělalo, ovšem stále je co zlepšovat. Naší snahou je, aby obyvatelé Čáslavi měli ještě lepší sportovní a kulturní vyžití a aby se veřejný prostor ještě více otevřel lidem a lidé se v něm cítili dobře.

 

Složení pracovní skupiny: 

Ing. Jan Procházka
Ilona Hrubanová
Bc. Lenka Vohradníková
Mgr. David Smejkal