Pracovní skupina Otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel

Náplň činnosti

PS v rámci své činnosti připravuje konkrétní návrhy vedoucí ke:

  • zvyšování míry otevřenosti města směrem k obyvatelům (nejen otevřenost při sdělování informací, ale také otevřenost ve smyslu naslouchání, sbírání informací)
  • zlepšování informovanosti obyvatel (srozumitelné informace včas)
  • posílení zapojení lidí do veřejného/společenského života ve městě

 

Aktuální témata

PS se bude v nejbližší době zabývat těmito tématy:

  • mobilní aplikace pro občany
  • zapojení města do aplikace Cityvizor
  • rozvoj webových stránek města     
  • interaktivní mapa města

Pracovní skupina uvítá jakékoliv podněty od občanů. Ty je možné podávat standardně na podatelnu Městského úřadu, ať už fyzicky, e-mailem na adresu podatelna@meucaslav.cz nebo prostřednictvím datové schránky s ID ffnbe7e .

 

Články skupiny

 

Složení pracovní skupiny:

Mgr. Martin Jusko
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Daniel Korábek
Ing. Zdeňka Nezbedová
Mgr. Tomáš Ouředník
Jakub Novák, DiS.