Komise pro zdravotnictví a sociální věci

Úkol komise:

Komise pro zdravotnictví a sociální služby vykonává s cílem podporovat a rozvíjet oblast zdravotnických a sociálních služeb ve městě a jeho okolí zejména následující činnosti:
  • připravuje návrhy pro radu města ohledně přidělení bytů zvláštního určení
  • spolupracuje s odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi města zabývajícími se sociálními službami a neziskovými organizacemi působícími v regionu, např. na přípravě žádostí o dotace
  • sbírá a posuzuje podněty od členů komise a veřejnosti, zpracovává je a navrhuje řešení radě města
  • pro veřejnost organizuje akce týkající se zdravotnictví a sociálních služeb 
 

Složení komise: 

 
předseda: 
MUDr. Michaela Mandáková
 
členové: 
MUDr. Lukáš Tichý
MUDr. Miroslava Tvarohová 
Jiřina Pospíšilová
Miroslava Kubová, DiS.
Marcela Havránková, DiS.
Mgr. Eva Medková
Bc. Kateřina Woháková, DiS. 
Mgr. Kateřina Voháňková
Mgr. Markéta Dvořáková