Dne 14. června proběhlo další pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Čáslav. Školská komise zřízená jako poradní orgán rady města, před 3 lety vytvořila pravidla, jenž se snaží objektivně hodnotit práci ředitelů škol. Hodnocení probíhá prostřednictvím bodového systému, který přepočtem určuje finanční výši odměny ředitele. Školská komise předkládá tyto výsledky jako doporučení radě města, která rozhodne o konečné výši. Odměny ředitelů škol jsou pro letošní rok stanoveny do maximální výše 200 000 Kč. 

Na základě čtyřleté zkušenosti se nám podařilo najít motivační podporu ředitelů k posunu jednotlivých škol k lepším zítřkům. Věříme, že i v dalším období bude probíhat hodnocení dle těchto zavedených a prověřených pravidel a že školská komise bude moci nadále pomáhat zřizovateli – městu. Doporučení komise mají pozitivní dopad na účastníky vzdělávání v našich školách a školských zařízeních. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem členům školské komise za dosavadní práci, jež mnohdy pomohla pohnout českým školstvím od konzervativnosti, která ho provází. 

Všem ředitelům bych chtěl touto cestou poděkovat, že v uplynulých 4 letech zvládli všechny nástrahy neočekávaných světových událostí. Přeji jim další pozitivní rozvoj jejich škol ve prospěch svých žáků, učitelů, nepedagogických pracovníků a spokojených rodičů. 

Zde najdete kritéria hodnocení a jejich průvodní dokumenty.  

David Tichý, radní pro školství, Čáslav pro všechny