3. schůzka 2. 5. 2022 včetně odpoledního veřejného projednávání

Co je strategický plán města?

Strategický plán představuje dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu a konkrétní opatření pro podporu rozvoje města, jejichž výsledkem bude zvýšení kvality života ve městě pro jeho občany a návštěvníky.