Orientační plán péče o travnaté plochy v Čáslavi

Potřeba přizpůsobit se klimatickým změnám je poslední roky často diskutovaným tématem. Jako ostatní města, i Čáslav zavádí nezbytné úpravy v péči o zeleň, mimo jiné v sečení trávy. Chceme tak podpořit přirozenou schopnost zeleně zadržovat vodu a nečistoty, ochlazovat okolní prostředí zejména v tropických dnech a také podpořit biodiverzitu v našem městě. Většina městských trávníků dostane přírodnější ráz, díky němuž bude schopna lépe odolávat výkyvům počasí.

Ve městě se i tento rok na některých místech setkáme s mozaikovitou sečí (část ploch bude ponechána neposečená, aby měly rostliny možnost vykvést a vysemenit se a bude posekána až v dalším cyklu sečení, kdy se naopak nepokosí porost kosený v cyklu předešlém). 

Zajímá Vás, kdy bude posekána tráva na veřejných plochách v blízkosti vašeho bydliště nebo v okolí dětských hřišť? Na následující stránce naleznete harmonogram plánovaných sečí 2023: ZDE (Termíny sekání jsou orientační, mohou se měnit v závislosti na klimatických podmínkách. Intenzita sečení se odvíjí od charakteru jednotlivých lokalit.)

Sekání začíná v 6:00 hodin ráno.

 

Mapa sečených ploch Čáslav