Odbor investic

Petra Tůmová

Bc. Petra Tůmová

vedoucí odboru

tel: 327 300 221
e-mail:
odbor: Odbor investic

Adéla Mocová Rybová

Ing. Adéla Mocová Rybová

dotační specialistka

tel: 327 300 221
e-mail:
odbor: Odbor investic

Jakub Řebíček

Jakub Řebíček, DiS.

pracovník oddělení investic

tel: 327 300 221
e-mail:
odbor: Odbor investic

Jan Šulc

Jan Šulc, MPA

zvláštní užívání silnic, místní komunikace

tel: 327 300 221
e-mail:
odbor: Odbor investic

Nikol Štěpánová

Ing. Nikol Štěpánová

investice

tel: 725 146 502
e-mail:
odbor: Odbor investic

Michaela Krajčová

Michaela Krajčová, DiS.

referent odboru investic

tel: 725 570 014
e-mail:
odbor: Odbor investic

Markéta Šafránková

Mgr. Markéta Šafránková

referent odboru investic

tel: 327 300 221
e-mail:
odbor: Odbor investic

1. naplňuje investiční politiku města, tzn.:

 • zpracovávání návrhů investičních plánů
 • příprava investičních akcí, nové výstavby a rozsáhlých oprav budov, staveb a technologických zařízení v majetku města
 • příprava a realizace výběrových řízení investičních akcí a oprav v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • dozorování průběhu realizace investic a oprav, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
 • zajišťování a administrace finanční podpory projektů z dotačních programů

2. zajišťuje činnosti na úseku správy místních komunikací a veřejného osvětlení (týká se vozovek, chodníků, parkovišť, cyklostezek, mostů a lávek, dešťové kanalizace, vodorovného a svislého dopravního značení, světelného signalizačního zařízení, kabelového vedení a svítidel veřejného osvětlení), tzn.:

 • příprava investičních akcí a rozsáhlých oprav místních komunikací a veřejného osvětlení
 • příprava a realizace výběrových řízení v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti místních komunikací a veřejného osvětlení
 • zajišťování vyjádření vlastníka k žádostem o zábor veřejného prostranství v rámci místních komunikací (např. předzahrádky)
 • vyjádření vlastníka místních komunikace k udělení licencí dopravcům hromadné dopravy osob
 • vyjádření vlastníka místní komunikace (v koordinaci s odborem správy majetku města) k projektovým dokumentacím pro územní a stavební řízení
 • vyjádření vlastníka místní komunikace (v koordinaci s odborem správy majetku města) k žádostem o zvláštní užívání (např. překopy, výkopy, lešení, sjezdy)

Kde nás najdete