Uložená pokuta za přestupek – možnost povolení splátek

V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků na zaplacení pokuty najednou, lze podat žádost o povolení splátek. Dostavte se na příslušný odbor, který Vám pokutu uložil, kde s Vámi bude sepsána Žádost o povolení splátek (splátkový kalendář) dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Podání této žádosti podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč. Příslušný pracovník poté vydá Rozhodnutí o povolení splátek včetně splátkového kalendáře, ve kterém budou uvedeny termíny splátek, výše splátek apod. Doba splácení závisí na výšce dlužné částky, v případě částky do 10 000 Kč lze povolit splátky do jednoho roku, nad 10 000 Kč do dvou let.