Reakce starosty města JUDr. Málka na článek Ing. Strnada „Špatnou paměť hravě nahradí staré články: Strašení veřejnosti nebo správný odhad?“

V tomto článku uveřejněném dne 20. 8. v NNovinách autor(ka?) uvádí, že není pravda, jak několikrát uvedli členové koalice, že by se koalice nesnažila zabránit nynějším problémům. Těžko pochopitelná věta, možná proto, že autor(ka) asi zamýšlel(a) napsat opozice místo koalice a přiznává toto úsilí nám, což oceňuji jako výjimečný výrok, byť nechtěný.

Těch nesrozumitelností je v článku celá řada, ale budu se věnovat hlavnímu vzkazu, který z citovaní různých výroků mých a Ing. Strnada autor vyvozuje.

Opozice a jejím jménem Ing. Strnad vyslovovali před dvěma lety pochybnosti o vhodnosti výběru Ing. Bubly na post ředitele nemocnice a za tento výběr stále kritizují radu města. Před rokem přišla opozice s návrhem vyřešení problémů v nemocnici, které mělo představovat odvolání tohoto ředitele. Současné problémy v nemocnici jsou podle nich způsobené opět tím, že nebyl včas odvolán Ing. Bubla z funkce ředitele. Jiné téma opozice nemá.

Svědčí o tom citace z předchozích vyjádření Ing. Strnada, na které je v článku odkazováno:

„Ve výběrovém řízení zvítězil Ing. Bubla, který ve své kariéře prošel již mnohá a mnohá pracoviště v republice. Ačkoliv jsem se o jeho osobu jako o budoucího ředitele nemocnice zajímal, nedostaly se ke mně bohužel žádné podstatné informace, které by mě přesvědčily o jeho vhodnosti pro tuto pozici. Rádi zdůrazňujeme, a současné vedení města se k tomu často připojuje, že je zdejší nemocnice ‚rodinného typu‘. To nevyjadřuje jen její velikost, ale hlavně přístup k pacientům i personálu. Jsem přesvědčen, že k tomu, aby ředitel i nadále vedl nemocnici v tomto duchu, musí s ní být spjatý a propojený. Člověk, který je zvyklý řídit každých několik let jiné zdravotnické zařízení, si může k další nemocnici těžko vybudovat tak osobní vztah, vzít ji opravdu za svoji.“

Opozice prý chtěla podle článku zabránit problémům a slýcháváme, že ona hledá řešení, my podle nich jen viníky. Bylo by vhodné vysvětlit, o jaké problémy šlo a jak se jim snažila opozice zabránit. Vždyť přece podle nich žádné problémy nemocnice neměla, když jsme ji přebírali. Na účtech bylo asi dost finančních prostředků na všechny závazky (splacení půjčky, zaplacení nového CT, vratky zdravotním pojišťovnám, atd.). Personální situace byla zřejmě taky skvělá, na každém primariátu byla připravena náhrada za lékaře odcházejícího na zasloužený odpočinek. 

Kdo se chce seznámit s jiným názorem, nechť zhlédne prezentaci mou a pověřeného ředitele Ing. Cimického na mimořádném zasedání zastupitelstva. Ale nahlížejme chvíli na tehdejší stav nemocnice pohledem opozice, že žádné problémy nebyly. Tak čemu chtěla opozice zabránit, a hlavně čím?

Pokud je to jediné, čím k tomu chtěla přispět, že sháněla kompromitující materiály, které měly znevěrohodnit vybraného ředitele, a s tím operovat při jeho instalaci do funkce, jakož i v průběhu jeho působení, tak je to poněkud málo. Nabídla snad nějakou variantu z řad lékařů naší nemocnice, kteří by byli připravováni na to, že jednou vystřídají odcházejícího ředitele? Když navrhovali odvolání ředitele před rokem, měli návrh řešení, kým ho nahradit a jak řešit personální stabilizaci na mnoha postech nemocnice? O ničem z toho nevím, ba naopak ještě v květnu 2018 na problémy v personální oblasti tehdejší ředitel sám upozorňoval radu města ve zprávě, kterou jsme citovali i na mimořádném zasedání zastupitelstva města.

Celý článek v NNovinách vyznívá tak, že za vše negativní, co sužuje nemocnici, může Ing. Bubla a za jeho výběr rada města. Ta ho skutečně vybrala, ze dvou přihlášených kandidátů. Ani jeden nevzešel z nemocnice. Kde byli ti, již měli mít onen osobní vztah k nemocnici, proč se nikdo nepřihlásil, nebyl připravován na generační výměnu? To je též vina současné koalice?

V květnu letošního roku jsme obdrželi petice zaměstnanců volajících po stabilizaci nemocnice s tím, že její podmínkou je odvolání ředitele nemocnice k 31. 5., jinak hrozí výpovědi. Ředitel rezignoval k 31. 5. – a došlo k nějaké stabilizaci? Většina výpovědí, které sužují nemocnici a vyvolávají neklid a nespokojenost občanů regionu, byla podána až po rezignaci ředitele nemocnice v červnu.

Paměť mi slouží natolik, že si vybavuji a vím, co se dělo v uplynulých letech, a netrpím ani krátkodobou ztrátou paměti, abych si nevybavil, kdo co činí v těchto měsících a dnech, čím přispívá ke stabilizaci nemocnice jako významného zdravotnického zařízení. Přispívají k tomu výroky o rozvratu nemocnice, ohrožení i ostatních oddělení, jejichž zaměstnanci obětavě pracují a poskytují zdravotní péči ze všech svých sil? Kdo pomohl s přesvědčováním lékařů, kteří podali výpovědi a byli požádáni, aby své výpovědi stáhli nebo prodloužili své působení, eventuálně nabídli převzetí služeb jako externí lékaři ve službách po skončení pracovního poměru uplynutím jejich výpovědní lhůty? Pomáhal je někdo z opozice přesvědčit, aby nemocnice s jejich účastí a pomocí dále fungovala v nezměněném rozsahu?

Čím opozice přispěla v době covidu k řešení ohromných problémů? Tleskali jste po skončení pandemie a děkovali nemocnici za péči o naše spoluobčany, abyste nemocnici záhy označili za nemocnici v rozvratu.

Ano, jeden úkon jste vykonali. Po mnoha měsících, kdy jste se stali členy kontrolního výboru, jste jako jeho členové vykonali návštěvu nemocnice za účelem provedení kontroly. Proběhla před několika týdny a dodnes jste z ní ani nepředložili zápis, s kterým byste předstoupili před zastupitele a veřejnost.

A jaké řešení má opozice v případě, že by byla v pozici zřizovatele zodpovědného za chod nemocnice? Neustálé opakování, že vše by vyřešilo odvolání ing. Bubly, který ve funkci již třetím měsícem není, je velmi laciné a řešení nynější situace neposunuje ani o píď.

S ničím, co by řešilo konkrétní aktuální situaci, nikdo z těch, kteří tak hlasitě mluví na zasedáních zastupitelstva a přispívají do všech možných medií, nikdy nepřišel. Pan Ing. Strnad píše na všechny strany o tom, jak se nemocnici nepodaří vrátit do běžného provozu, poukazuje na investice, které šly do budování nemocnice, rekonstrukcí budovy, na přístrojové vybavení za jeho působení. To nikdo nepopírá. I nemocnice pod vedením rady města a Ing. Bubly uspěla s žádostí o dotaci ve výši téměř 100 milionů korun na její další rozvoj. Současné problémy nemocnice ale přece nejsou ve stavu budov a dohadování, kdo se o to zasloužil. Jedná se o personální krizi a ta má dlouhodobé kořeny. K jejím příčinám se z pochopitelných důvodů nikdo z opozice nehlásí, žádné řešení nenavrhuje, s ničím nepřichází, s ničím nepomáhá.

Každý ví, jak důležitá je pověst každého zařízení. Nebráníme se kritice, ale nikdy nebudu souhlasit, aby pro ego jistých lidí, kterým je budování obrazu vlastní nepostradatelnosti a možná i vedení osobní kampaně před blížícími se volbami cennější než pověst nemocnice, byla neuváženými výroky poškozována práce mnoha jejích zaměstnanců, kteří v ní oddaně pracují a pracovat chtějí. Došlo k tomu i výrokem směrem k porodnici, přestože ta stále řádně funguje a rozhodně učiníme vše, aby tomu tak bylo i nadále navzdory všem podobným nepatřičným výrokům.

Krizový tým usilovně pracuje se snahou získat lékaře nejen do pracovního poměru, ale i do služeb jako externisty. V tuto chvíli je naplánováno fungování interního oddělení na září a takto krok za krokem pokračujeme dál. Začátkem týdne poskytne interim krizový tým mediím výstup o všech dosud realizovaných krocích i těch, které jsou v plánu na následující období.

Tým, který jsme ustavili, nemá v žádném případě zadání, aby připravoval privatizaci nemocnice nebo ji připravil pro uzavření. Mediálně vděčnými výroky o podvodu a připravovaném zániku nemocnice a teatrálními odchody ze zasedání zastupitelstva nemocnici nikterak nepomáháte. Se všemi, kteří chtějí pomoci a nemocnici se nechystají poškozovat neuváženými výroky, budeme spolupracovat. Děkuji všem zaměstnancům nemocnice, kteří ji v těžké chvíli podporují svou prací na jednotlivých odděleních, děkuji externím lékařům za nabídky pomoci, což je balzámem na rány, kterých se nám dostává od těch, kde bychom naopak očekávali pomoc.

Vlastislav Málek

starosta města Čáslavi